งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2 รู้จักกับระบบ EasyWebTime คือระบบบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป คือระบบ CMS (content management system) เขียนจากโปรแกรม OpenSource ภาษา PHP การตั้งชื่อหน้าเว็บเพจหรือชื่อไฟล์อัพโหลดต่างๆ ควรเป็น ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น เช่น news01 เป็นต้น การใช้งานหน้าบริหาร ควรใช้ Internet Explorer เท่านั้น

3 การ Login เข้าระบบ http://202.183.194.14/ewtadmin86_alro/ Username: ชื่อที่ได้รับ Password: ชื่อที่ได้รับ

4 หน้าบริหาร (หลังบ้าน)

5 หน้าเว็บไซต์ – หน้าบ้าน หน้าเว็บมี 5 ส่วน 1.ส่วนบน Top Design -- ชื่อหน่วยงานและหรือเมนู 2.ส่วนซ้าย Left Design – เมนูหรือรูป 3.ส่วนขวา Right Design -- ปฏิทิน 4.ส่วนล่าง Bottom Design -- ข้อความลิขสิทธิ์ 5.ส่วนเนื้อหา Content Design -- ส่วนของเนื้อหาที่ต้องอัพเดรท

6 การสร้างเมนู 1.Tool > Content Design > Menu Management 2. ใส่ชื่อชุดเมนูที่ต้องการสร้าง เช่น Menu01 เป็นต้น 3. ใส่โครงสร้างเมนูที่ต้องการ (เช่น เกี่ยวกับเรา, วิสัยทัศน์, ติดต่อ เรา) 4. กำหนดเชื่อมโยงเมนู 5. กำหนด design และตั้งค่า POP up ตามต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้: เมนูหลักของเว็บไซต์

7 แบบฝึกหัด ให้ทำเมนูตามแนวนอนโดยมีเมนูดังต่อไปนี้ หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ประวัติข้าวผัดอเมริกัน เกี่ยวกับเป็ดน้อย ติดต่อเรา

8 การสร้างหมวดหรือ Folder File >> Open

9 การสร้างหน้าเว็บเพจ File >> New เลือก template ตั้งชื่อ (ภาษาอังกฤษหรือ ตัวเลข) กดปุ่ม create เลือก Folder

10 การใส่ข้อมูล ใช้งานเหมือนกับ word อย่าลืม

11 การใส่ข้อมูลภาพ

12 การเพิ่มข้อมูลเว็บไซต์จาก Article Tools>>News/Article>>News/Article Management - เพิ่มกลุ่มข่าว - เพิ่มข่าว

13 1. Tool > Content Design > Menu Management 2. เลือกชุดเมนูที่ต้องการ Edit 3. เลือกเมนูที่ต้องการเชื่อมโยง จากนั้นเลือกหน้าเว็บเพจที่ ต้องการเชื่อมโยงไป เช่นเมนู วิสัยทัศน์ เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บ เพจชื่อ vision เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้: เว็บไซต์ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยมีการเชื่อมโยงไปยัง หน้าต่างๆ Step 5 สร้าง Link ให้เมนู

14 Tool >> News/Article >> News/Article Management ประเภทที่ 1Link หน้ารายละเอียดไปที่เว็บอื่นหรือไฟล์ดาวน์ โหลด ประเภทที่ 2 ต้องการเขียนหน้ารายละเอียดข่าวเอง การเพิ่มข้อมูล Article ที่หน้าบริหาร

15 หน้ารายละเอียดข่าวเป็น link เว็บไซต์อื่นหรือเอกสารดาวน์โหลด Tool >> News/Article >> News/Article Management 1.คลิกกลุ่มข่าวที่ต้องการ (ข่าวประชาสัมพันธ์) 2.คลิกปุ่ม “เพิ่มข่าว” 3.ใส่หัวข้อข่าว เช่น แนะนำโปรแกรมบัญชี 999 เป็นต้น 4.ใส่รูปประกอบข่าวในหน้าแรก (option) 5.ดูที่ link ของข่าว -หากเป็นการคลิก link ไปดูรายละเอียดเว็บไซต์อื่น ให้ใส่ URLในช่อง สี่เหลี่ยม -หากเป็นการให้ download เอกสารให้คลิกปุ่ม browse เพื่อนำเข้าไฟล์ ที่ต้องการ 6.คลิกปุ่ม Submit 7.คลิกปุ่ม OK หากต้องการแสดงข้อความหรือข่าวนี้ที่เว็บไซต์เลย

16 หน้ารายละเอียดข่าวเป็นหน้าเว็บเพจที่เราเพิ่มเอง Tool >> News/Article >> News/Article Management 1.คลิกกลุ่มข่าวที่ต้องการ 2.คลิกปุ่ม “เพิ่มข่าว” 3.ใส่หัวข้อข่าว เช่น สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่แยก ศาลาแดง เป็นต้น 4.ใส่รูปประกอบข่าวในหน้าแรก (option) 5.ดูที่ link ของข่าว – คลิกเลือก Template -Template รูปแบบ editor -Template รูปแบบ Block 6.คลิกปุ่ม OK หากต้องการแสดงข้อความหรือข่าวนี้ที่เว็บไซต์เลย 7.เมื่อใส่ข้อความเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save & Exit

17 การบริหารข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวที่น่าสนใจ Tool >> News/Article >> News/Article Management -ข่าวประชาสัมพันธ์ - ลิงค์ไปเว็บไซต์ทำอาหารไทย – ลิงค์ไปที่ http://www.yingsakfood.com - ดาวน์โหลดเอกสาร – ลิงค์ไปที่เอกสารที่ชื่อ “เอกสารดาวน์โหลด.doc” - ประวัติของข้าวผัดอเมริกัน – เลือก Free Style - ภาพข่าวงานแสดงสัตว์ปีก – เลือกจาก template รูปแบบ block


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google