งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม การแทนกราฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม การแทนกราฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม การแทนกราฟ

2 การแทนกราฟด้วยเมท ริกซ์ประชิด นิยาม 7.16 เมทริกซ์ประชิด (adjacent matrices) A = [a ij ] ขนาด n x n คือเมทริกซ์ที่ใช้ แทนกราฟ G ที่มีจำนวนจุดในกราฟ เท่ากับ n จุด ซึ่ง a ij มีค่าเป็น 0,1 เท่านั้น การแทนค่าในเมทริกซ์ ประชิดจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ ระหว่างจุดที่อยู่ประชิดกัน ดังนี้

3 การแทนกราฟด้วยเมท ริกซ์ประชิด กำหนดให้จุดต่างๆ เป็นจุด v 1,v 2,…,v n สมาชิกแต่ละตัวในเมท ริกซ์ A จะมีค่าเป็น a ij 1 ถ้ามีเส้นเชื่อมจาก v i ไป v j 0 ถ้าไม่มีเส้นเชื่อมจาก v i ไป v j

4 ตัวอย่างการแทนกราฟ ด้วยเมทริกซ์ประชิด การแทนกราฟที่มีจุด 3 จุดด้วยเมท ริกซ์ประชิดขนาด 3 x 3 สามารถแสดงความสัมพันธ์กราฟ G2 ได้ดังนี้ a b c G2 abcabc abcabc 010 10 1 1 0 0

5 ตัวอย่างการแทนกราฟ ด้วยเมทริกซ์ประชิด การแทนกราฟที่มีจุด 3 จุดด้วยเมท ริกซ์ประชิดขนาด 3 x 3 สามารถเขียนแทนกราฟ G2 ด้วย เมทริกซ์ G2 a b c G2 G2 = 010101010010101010

6 การแทนกราฟที่มีทิศทางด้วย เมทริกซ์ประชิด การแทนกราฟที่มีจุด 3 จุดด้วยเมท ริกซ์ประชิดขนาด 3 x 3 สามารถแสดงความสัมพันธ์กราฟ G2 ได้ดังนี้ a b c G2 abcabc abcabc 000 10 1 0 0 0

7 การแทนกราฟที่มีทิศทาง ด้วยเมทริกซ์ประชิด การแทนกราฟที่มีจุด 3 จุดด้วยเมท ริกซ์ประชิดขนาด 3 x 3 สามารถเขียนแทนกราฟ G2 ด้วย เมทริกซ์ G2 a b c G2 G2 = 000101000000101000

8 การแทนกราฟด้วยลิสต์ประชิด การแทนกราฟที่มีจุด 3 จุดด้วยเมท ริกซ์ประชิดขนาด 3 x 3 a b d G3 abd b c c cd a b d a b


ดาวน์โหลด ppt ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม การแทนกราฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google