งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 การควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. อธิบายการควบคุมคลัตช์ด้วย น้ำมันได้ 3. อธิบายคุณสมบัติน้ำมันคลัตช์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 การควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. อธิบายการควบคุมคลัตช์ด้วย น้ำมันได้ 3. อธิบายคุณสมบัติน้ำมันคลัตช์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 3 การควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. อธิบายการควบคุมคลัตช์ด้วย น้ำมันได้ 3. อธิบายคุณสมบัติน้ำมันคลัตช์ และการวิเคราะห์ ข้อขัดข้องคลัตช์ได้ 4. ปฏิบัติการบริการปรับแต่ง การควบคุมคลัตช์ด้วย น้ำมันได้ 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการ ทำงานด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และตระหนักถึง ความปลอดภัย การควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน หนังสือหน้า หมายเลข 23/2 3/2

4 ก้านดัน สปริงดึงกลับ คัน เหยียบคลัตช์ ท่อเหล็ก แป้นเหยียบคลัตช์ กระปุกน้ำมันคลัตช์ แม่ปั๊มคลัตช์ ชุดกดคลัตช์ ลูกปืนกดคลัตช์ จาน คลัตช์ ก้ามปู กระบอกคลัตช์ ก้านดัน ท่อ ยาง ส่วนประกอบควบคุมคลัตช์ด้วย น้ำมัน หนังสือหน้า หมายเลข 24 3/3

5 1. ตำแหน่งส่งถ่ายกำลัง แป้นเหยียบคลัตช์ แม่ปั๊มคลัตช์ ชุดกดคลัตช์ แบบสปริงขด การควบคุมชุดกดคลัตช์แบบสปริง ขดด้วยน้ำมัน หนังสือหน้า หมายเลข 25/1 3/4

6 2. ตำแหน่งไม่ส่ง กำลัง การควบคุมชุดกดคลัตช์แบบสปริง ขดด้วยน้ำมัน หนังสือหน้า หมายเลข 25/2 3/5

7 1 2 5 3 4 การควบคุมชุดกดคลัตช์แบบสปริง ขดด้วยน้ำมัน หนังสือหน้า หมายเลข 25/3 3/6

8 เรื่องการควบคุมคลัตช์ด้วย น้ำมัน 1. สาเหตุที่ต้องไล่ลมคลัตช์ คืออะไร 1.1 เมื่อถอดส่วนประกอบ ที่ทำให้น้ำมัน คลัตช์รั่วไหลออก แล้ว …………………... 1.2 เมื่อการทำงาน ควบคุมคลัตช์ยืดหยุ่น เข้าเกียร์ …………………………………………. ก้านดัน สกรูยัน น็อตล็อก ระยะฟรีก้านดัน ระยะฟรีแป้นเหยียบ ความสูงแป้นเหยียบ 2. ระยะฟรีและความสูงแป้น เหยียบคลัตช์ ห่างเท่าใด 2.1 ระยะฟรีก้านดัน ………...…… มม. 2.2 ระยะฟรีแป้นเหยียบ คลัตช์ ……….... มม. 2.3 ความสูงแป้นเหยียบ คลัตช์ …………. มม. ข้อควรจำ ระยะฟรีแป้นเหยียบ คลัตช์ คือ …………………..………………………… ……...……….... กิจกรรมที่ 3 หนังสือหน้า หมายเลข 31/1 3/7

9 ท่อ บวม กระปุกน้ำมันเบรก กระปุก น้ำมันคลัตช์ ระดับ สูงสุด 3. ตรวจน้ำมันคลัตช์รั่วซึม อย่างไร 3.1 ตรวจสภาพท่อยาง ถ้า บวมหรือร้าวมาก ให้ ………………………………………………… ……. 3.2 ตรวจการรั่วซึมตาม …………………………… 4. การเติมน้ำมันคลัตช์อย่างไร 4.1 ขนาดกระปุกน้ำมัน คลัตช์ลูกเล็กกว่า …………………………………………………. ………… 4.2 เติมน้ำมันคลัตช์ ของใหม่ยี่ห้อเดิมให้ สูงตาม …………………… ไม่ ควรใช้ของเก่า ที่ไล่ลมออกมา เพราะ ………………………… กิจกรรมที่ 3 หนังสือหน้า หมายเลข 31/2 3/8

10 5. ไล่ลมระบบควบคุมคลัตช์ อย่างไร 5.1 การไล่ลม จำเป็นต้องมีผู้ช่วยนั่งอยู่ ในตำแหน่งคนขับ และคอย.. ….……. ………………………………...…………...……….. 5.2 ยกรถให้ลอยด้วย ลิฟต์หรือ ………….… 5.3 ถอดฝาอุดสกรูไล่ ลมออก แล้วสวม ท่อพลาสติกเข้ากับ ……………………… สอดปลายอีกข้าง หนึ่งของท่อ พลาสติกลงไป ………… ที่ใส่ …………… ท่อพลาสติก เหยียบไว้ ข้อควรจำ อากาศจะย้อนกลับเข้า ไปในแม่ปั๊ม คลัตช์ได้ ถ้าปลายท่อ พลาสติกไม่จุ่ม อยู่ …………………………………………… …… กิจกรรมที่ 3 หนังสือหน้า หมายเลข 32/1 3/9

11 5.4 ให้ผู้ช่วยย้ำคันเหยียบ คลัตช์ …………...….. หรือ …………….…. ครั้ง ก่อนที่ จะเหยียบ ค้างไว้ แล้วส่งสัญญาณให้ ……………..….... 5.5 ไล่ลมออกโดยคลายสกรู ไล่ลมออก ……… รอบ และรีบ …………………….... จากนั้นให้ สัญญาณผู้ช่วยย้ำ ……………………………...….. 5.6 ทำขั้นตอนที่ ……………. และ …………… ซ้ำ ๆ กัน จนกระทั่งไม่มี ……………………………….. ข้อควรจำ การไล่ลมออกแต่ละครั้งให้ ตรวจดูระดับ น้ำมันคลัตช์ …………………………….…...……… อย่าให้ …………………………………..…..…...…….. น้ำมันเบรกมีคุณสมบัติใน การ …..………… อย่าให้น้ำมันเบรก …………………….………….. ขาคลัตช์ มือ พื้นรถ กิจกรรมที่ 3 หนังสือหน้า หมายเลข 32/2 3/10

12 การควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 การควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. อธิบายการควบคุมคลัตช์ด้วย น้ำมันได้ 3. อธิบายคุณสมบัติน้ำมันคลัตช์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google