งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจซ่อม ชุดคลัตช์รถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจซ่อม ชุดคลัตช์รถยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจซ่อม ชุดคลัตช์รถยนต์
หนังสือหน้า หมายเลข งานส่งกำลังรถยนต์ สงวนลิขสิทธิ์ 43/ /1 หน่วยที่ 5 การตรวจซ่อม ชุดคลัตช์รถยนต์

2 การตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์
หนังสือหน้า หมายเลข 43/ /2 สงวนลิขสิทธิ์ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. ปฏิบัติการถอดตรวจและประกอบชุดคลัตช์แบบ สปริงหวีได้ 3. ปฏิบัติการถอดตรวจและประกอบชุดคลัตช์แบบ สปริงขดได้ 4. ปฏิบัติการเตรียมประกอบกระปุกเกียร์เข้ากับ เครื่องยนต์ได้ 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบและตระหนักถึง ความปลอดภัย

3 ชุดคลัตช์รถยนต์ 1. ชุดควบคุมคลัตช์ 2. ส่วนประกอบ หนังสือหน้า หมายเลข
หนังสือหน้า หมายเลข 44/ /3 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ชุดควบคุมคลัตช์ ส่วนประกอบ 1 8 2 3 4

4 การถอดคลัตช์รถขับล้อหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข 44/ /4 สงวนลิขสิทธิ์ 4 1 3

5 การถอดคลัตช์รถขับล้อหลัง
หนังสือหน้า หมายเลข 44/ /5 สงวนลิขสิทธิ์ 2 1 9 6 A. 5 4 8 11 A 10 7 9

6 การตรวจจานคลัตช์บิดงอ
หนังสือหน้า หมายเลข /6 สงวนลิขสิทธิ์

7 เครื่องย้ำหมุด 1. แท่นย้ำหมุด 2. เดือยอัดหมุด หนังสือหน้า หมายเลข
หนังสือหน้า หมายเลข /7 สงวนลิขสิทธิ์ 1. แท่นย้ำหมุด เดือยอัดหมุด เหล็กอัด เหล็ก รอง

8 ถอดชุดกดคลัตช์แบบสปริงขด
หนังสือหน้า หมายเลข /8 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ชุดกดคลัตช์ 1 2 2. ภาพแยกชิ้น ชุดนิ้วคลัตช์ สลัก สกรูและฝาครอบ ขาลูกปืน เดือยจุดหมุน แผ่นกด ลูกปืนและปลอก สปริง

9 กิจกรรมี่ 5.1 เรื่องการตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์
หนังสือหน้า หมายเลข 52/ /9 สงวนลิขสิทธิ์ เรื่องการตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์ ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตรวจสปริงชุดกดคลัตช์ตามหัวข้อต่อไปนี้ 1 วัดความยาวอิสระของสปริง กำหนดให้ ……………..……... มม. 2 วัดความเอียงของสปริง กำหนดให้ไม่เกิน …….………... มม. สปริงตัวที่ ผลการวัด สภาพ (มม.) (ดี/ไม่ดี) 1 2 3 4 5 6 สปริงตัวที่ ความยาว A ความเอียง B (มม.) (มม.)

10 กิจกรรมี่ 5.1 3 วัดความแข็งของสปริง สปริงตัวที่ ความแข็ง สภาพ
หนังสือหน้า หมายเลข 52/ /10 สงวนลิขสิทธิ์ 3 วัดความแข็งของสปริง กำหนดให้กดลง ……………..……... มม. สปริงตัวที่ ความแข็ง สภาพ (กก.) (ดี/ไม่ดี) 1 2 3 4 5 6

11 การหล่อลื่นและการขันแน่นชุดควบคุมคลัตช์
หนังสือหน้า หมายเลข /11 สงวนลิขสิทธิ์ จานคลัตช์ ชุดกดลัตช์ น็อตท่อน้ำมันคลัตช์ แม่ปั๊มคลัตช์ กระบอกคลัตช์ ลูกปืนกดคลัตช์ ท่อยาง ยางกันฝุ่น ขาก้ามปู : หล่อลื่น : Nm (kg-m, ft-lb) สกรูไล่ลม ท่อน้ำมันคลัตช์ (เหล็ก) ท่อยาง

12 กิจกรรมที่ 5.2 เรื่องการตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์
หนังสือหน้า หมายเลข 56/ /12 สงวนลิขสิทธิ์ เรื่องการตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์ ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทดลองสภาพการส่งกำลังของคลัตช์รถยนต์รุ่นเดียวกัน 3 ชุด สภาพการต่างกัน ตามตารางต่อไปนี้ เพื่อหาสาเหตุคลัตช์ลื่นที่มีสัมพันธ์ต่อการตั้งคลัตช์ โดยใส่ชุดคลัตช์กับล้อช่วยแรง ทำหัวเพลาคลัตช์ 6 เหลี่ยม ขันด้วยประแจทอร์ก ทอร์กที่คลัตช์ ส่งกำลังได้ ลำดับคลัตช์ (ขันด้วย ประแจทอร์ก) ช่วงกด V ล้อช่วยแรงลึก ผ้าคลัตช์หนา ความสูงแป้นกด V T S A Nm V มม T มม. S มม A มม.

13 การตรวจสภาพเพลาข้อเหวี่ยง
หนังสือหน้า หมายเลข การตรวจสภาพเพลาข้อเหวี่ยง สงวนลิขสิทธิ์ 67/ /15 ลำดับ คลัตช์ ปล่อยคลัตช์ 4 เหยียบคลัตช์ ช่วงเหยียบ มม. คลัตช์( l ) จานคลัตช์ดี จานคลัตช์ บิดงอ ข้อสังเกต แรงกดผ้าคลัตช์ขึ้นอยู่กับความลึกล้อช่วยแรงและความหนาผ้าคลัตช์ ผ้าคลัตช์บางหรือเปื้อนน้ำมันส่งกำลังได้น้อย ผ้าคลัตช์สึกหรอทำให้ระยะฟรีแป้นเหยียบคลัตช์ลดลง จานคลัตช์บิดงอมีผลกระทบต่อการทำงานของคลัตช์

14 การตรวจซ่อม ชุดคลัตช์รถยนต์
จบหน่วยที่ 5 การตรวจซ่อม ชุดคลัตช์รถยนต์


ดาวน์โหลด ppt การตรวจซ่อม ชุดคลัตช์รถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google