งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน
หนังสือหน้า หมายเลข งานส่งกำลังรถยนต์ สงวนลิขสิทธิ์ 23/ /1 หน่วยที่ 3 การควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน

2 การควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน
หนังสือหน้า หมายเลข 23/ /2 สงวนลิขสิทธิ์ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. อธิบายการควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมันได้ 3. อธิบายคุณสมบัติน้ำมันคลัตช์และการวิเคราะห์ ข้อขัดข้องคลัตช์ได้ 4. ปฏิบัติการบริการปรับแต่งการควบคุมคลัตช์ด้วย น้ำมันได้ 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบและตระหนักถึง ความปลอดภัย

3 ส่วนประกอบควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน
หนังสือหน้า หมายเลข /3 สงวนลิขสิทธิ์ กระปุกน้ำมันคลัตช์ แม่ปั๊มคลัตช์ ชุดกดคลัตช์ ลูกปืนกดคลัตช์ จานคลัตช์ ก้ามปู กระบอกคลัตช์ ก้านดัน ท่อยาง ก้านดัน สปริงดึงกลับ คันเหยียบคลัตช์ ท่อเหล็ก แป้นเหยียบคลัตช์

4 การควบคุมชุดกดคลัตช์แบบสปริงขดด้วยน้ำมัน
หนังสือหน้า หมายเลข 25/ /4 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ตำแหน่งส่งถ่ายกำลัง แป้นเหยียบคลัตช์ แม่ปั๊มคลัตช์ ชุดกดคลัตช์ แบบสปริงขด

5 การควบคุมชุดกดคลัตช์แบบสปริงขดด้วยน้ำมัน
หนังสือหน้า หมายเลข 25/ /5 สงวนลิขสิทธิ์ 2. ตำแหน่งไม่ส่งกำลัง

6 การควบคุมชุดกดคลัตช์แบบสปริงขดด้วยน้ำมัน
หนังสือหน้า หมายเลข 25/ /6 สงวนลิขสิทธิ์ 1 2 5

7 กิจกรรมที่ 3 เรื่องการควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน
หนังสือหน้า หมายเลข 31/ /7 สงวนลิขสิทธิ์ เรื่องการควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน 1. สาเหตุที่ต้องไล่ลมคลัตช์ คืออะไร 1.1 เมื่อถอดส่วนประกอบที่ทำให้น้ำมัน คลัตช์รั่วไหลออก แล้ว …………………... 1.2 เมื่อการทำงานควบคุมคลัตช์ยืดหยุ่น เข้าเกียร์ …………………………………………. ก้านดัน สกรูยัน น็อตล็อก ระยะฟรีก้านดัน ระยะฟรีแป้นเหยียบ ความสูงแป้นเหยียบ 2. ระยะฟรีและความสูงแป้นเหยียบคลัตช์ ห่างเท่าใด 2.1 ระยะฟรีก้านดัน ………...…… มม. 2.2 ระยะฟรีแป้นเหยียบคลัตช์ ……….... มม. 2.3 ความสูงแป้นเหยียบคลัตช์ …………. มม. ข้อควรจำ ระยะฟรีแป้นเหยียบคลัตช์ คือ …………………..………………………………...………....

8 กิจกรรมที่ 3 3. ตรวจน้ำมันคลัตช์รั่วซึมอย่างไร
หนังสือหน้า หมายเลข 31/ /8 สงวนลิขสิทธิ์ ท่อบวม กระปุกน้ำมันเบรก กระปุกน้ำมันคลัตช์ ระดับสูงสุด 3. ตรวจน้ำมันคลัตช์รั่วซึมอย่างไร 3.1 ตรวจสภาพท่อยาง ถ้าบวมหรือร้าวมาก ให้ ………………………………………………………. 3.2 ตรวจการรั่วซึมตาม …………………………… 4. การเติมน้ำมันคลัตช์อย่างไร 4.1 ขนาดกระปุกน้ำมันคลัตช์ลูกเล็กกว่า ………………………………………………….………… 4.2 เติมน้ำมันคลัตช์ของใหม่ยี่ห้อเดิมให้ สูงตาม …………………… ไม่ควรใช้ของเก่า ที่ไล่ลมออกมา เพราะ …………………………

9 กิจกรรมที่ 3 5. ไล่ลมระบบควบคุมคลัตช์อย่างไร
หนังสือหน้า หมายเลข 32/ /9 สงวนลิขสิทธิ์ 5. ไล่ลมระบบควบคุมคลัตช์อย่างไร 5.1 การไล่ลมจำเป็นต้องมีผู้ช่วยนั่งอยู่ ในตำแหน่งคนขับและคอย ..….……. ………………………………...…………...……….. 5.2 ยกรถให้ลอยด้วยลิฟต์หรือ………….… 5.3 ถอดฝาอุดสกรูไล่ลมออก แล้วสวม ท่อพลาสติกเข้ากับ ……………………… สอดปลายอีกข้างหนึ่งของท่อ พลาสติกลงไป ………… ที่ใส่ …………… ท่อพลาสติก เหยียบไว้ ข้อควรจำ อากาศจะย้อนกลับเข้าไปในแม่ปั๊ม คลัตช์ได้ ถ้าปลายท่อพลาสติกไม่จุ่ม อยู่ …………………………………………………

10 กิจกรรมที่ 3 5.4 ให้ผู้ช่วยย้ำคันเหยียบคลัตช์ …………...…..
หนังสือหน้า หมายเลข 32/ /10 สงวนลิขสิทธิ์ 5.4 ให้ผู้ช่วยย้ำคันเหยียบคลัตช์ …………...….. หรือ …………….…. ครั้ง ก่อนที่จะเหยียบ ค้างไว้ แล้วส่งสัญญาณให้ ……………..….... 5.5 ไล่ลมออกโดยคลายสกรูไล่ลมออก ……… รอบ และรีบ …………………….... จากนั้นให้ สัญญาณผู้ช่วยย้ำ ……………………………...….. 5.6 ทำขั้นตอนที่ ……………. และ …………… ซ้ำ ๆ กัน จนกระทั่งไม่มี ……………………………….. ข้อควรจำ การไล่ลมออกแต่ละครั้งให้ตรวจดูระดับ น้ำมันคลัตช์ …………………………….…...……… อย่าให้ …………………………………..…..…...…….. น้ำมันเบรกมีคุณสมบัติในการ …..………… อย่าให้น้ำมันเบรก …………………….………….. ขาคลัตช์ มือ พื้นรถ

11 การควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน
จบหน่วยที่ 3 การควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google