งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มการผลิต สินค้าเกษตรและอาหารในอนาคต ธงชัย บุณยโชติมา หอการค้าไทย 19 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มการผลิต สินค้าเกษตรและอาหารในอนาคต ธงชัย บุณยโชติมา หอการค้าไทย 19 ธันวาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มการผลิต สินค้าเกษตรและอาหารในอนาคต ธงชัย บุณยโชติมา หอการค้าไทย 19 ธันวาคม 2557

2 แนวโน้มของรายการอาหาร ในสหรัฐฯในปี 2558 The NRA surveyed nearly 1,300 professional chefs – members of the American Culinary Federation (ACF) – to find which foods, cuisines, beverages and culinary themes will be hot trends on restaurant menus in 2015. American Culinary Federation

3

4 Next Economy Green Economy Blue Economy Circular Economy Sharing Economy

5 Philips กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการขายแสงสว่างแทนการขายหลอดไฟ "We started to develop the concept of light as a service... that we are currently scaling up, where we don't sell lightbulbs anymore, but where we start selling light. Robert Metzke Philips' EcoVision programme senior director

6 อาหารในอนาคต อาหารจากวัตถุดิบที่มีความยั่งยืน GM Food แมลง Lab-Grown Meat indoor food 3 D printed food

7 Unilever's chief procurement officer Marc Engel it's time to challenge our value chain on sustainable sourcing Unilever ตั้งเป้าที่จัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน 100% ภายในปี 2020 อาหารในอนาคต - อาหารจากวัตถุดิบที่มีความยั่งยืน

8 A new European Union law in December 2014 will require food labels to declare what vegetable oils, including palm oil, are listed among the ingredients. The countries of the United Kingdom, France, Germany, Sweden, Denmark,The Netherlands, and Belgium have committed to 100% R.S.P.O.-. Corporations making similar commitments include Nestle, Unilever, Carrefour and Johnson & Johnson. น้ำมันปาล์มที่มีการผลิตอย่างยั่งยืน

9

10 อาหารในอนาคต – GM Food By 2050, the Earth will be home to 9 billion people and food production will have to increase by 70% to feed this growing horde of humanity

11 อาหารในอนาคต - แมลง

12

13 อาหารในอนาคต - Lab-Grown Meat

14 อาหารในอนาคต – indoor food

15 ฟาร์มปลาแบบ Vertical ในสิงคโปร์

16 อาหารในอนาคต – food waste

17 อาหารในอนาคต -3 D printed food

18 นวัตกรรมของอาหารที่น่าสนใจ

19 นวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารที่น่าสนใจ

20 Twitter @naithong09 Oknation.net/blog/นายธง Facebook/Greenwatch by นายธง


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มการผลิต สินค้าเกษตรและอาหารในอนาคต ธงชัย บุณยโชติมา หอการค้าไทย 19 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google