งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Edinburgh” ตอนที่ 1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Edinburgh” ตอนที่ 1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Edinburgh” ตอนที่ 1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 “Edinburgh” The capital of Scotland, a centre of business, education, law, book production, engineering and other industries, it is also a centre of musical life, theatre ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3 Britain

4 “Edinburgh”

5 “Edinburgh”

6 สามารถบรรยาย และสนทนา เกี่ยวกับเทศกาล และเหตุการณ์ที่ สำคัญได้ Describing cities and events ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7

8 1.When does the festival in Edinburgh take place? in Edinburgh take place? Answer the questions 2.What can you see in this festival? this festival? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 3. How long does the festival last? festival last? 4. What is the best thing about the festival? about the festival? 5. What do people do? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10

11

12

13

14

15 pub /public house a building, not a club or hotel, where alcohol may be bought and drink during fixes hours Pubs are an important part of British life. Even very small villages always have a pub. BrE. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 Caf é a small restaurant where light meals and drinks (in Britain only non alcoholic drinks) are served. Café are used by people looking for a cheap meal or drink.

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Ca fé

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล a small restaurant, often in a hotel, that serves drinks and simple expensive meals; a shop that sells various kinds of coffee. AmE. Coffee shop ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 a place where meals are prepared, sold and eaten restaurant

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล juggler entertainment

21 juggling

22 1.When does the festival in Edinburgh take place? in Edinburgh take place?

23 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 2.What can you see in this festival? this festival?

24 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 3. How long does the festival last? festival last?

25 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 4. What is the best thing about the festival? about the festival?

26 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5. What do people do? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27 Edinburgh


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Edinburgh” ตอนที่ 1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google