งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Doctor’s Orders. Take up to start doing a particular job or activity. Take up เริ่มต้นดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Doctor’s Orders. Take up to start doing a particular job or activity. Take up เริ่มต้นดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Doctor’s Orders

2 Take up to start doing a particular job or activity. Take up เริ่มต้นดำเนินการ

3 Example The important thing is to take up some kind of exercise. You’ll lose weight quickly. การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ สำคัญ คุณจะลดน้ำหนักโดยเร็ว

4 Work off กำจัด Work off to do something energetic to stop yourself be coming fat after a lot of food.

5 Example Work off stress through any type of exercise that you enjoy and are physically able to do. คุณควรกำจัดความเครียดโดย การออกกำลังกาย และทำให้คุณสนุกสนานกับการ ออกกำลังกาย

6 Cut out หยุดกิน, หยุดดื่ม Cut out to stop eating or drinking usually in order to improve your healthy.

7 Example It’s particularly important that you cut out fatty foods. คุณควรให้ความสำคัญที่จะหยุด อาหารที่มีไขมัน

8 Build up เสริมสร้าง Build up to increase or become larger,or stronger, or to someone,or something to cause someone do this

9 Example Perhaps you could build up your strength by doing some mild exercise. คุณควรเสริมสร้างความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยการออกกำลังกายเบาๆ

10 Give up ยกเลิก Give up to stop doing a regular activity or job

11 Example If you want to lose weight you’ll have to give up eating sweets. ถ้าคุณต้องการที่จะลดน้ำหนักต้อง เลิกกินอาหารที่มี รสหวาน

12 Work out การออกกำลังกาย Work out to exercise in order to improve the strength or appearance of your body

13 Example Working out in a gym will help you reduce stress. การออกกำลังกายในโรงยิมทำให้คุณ คลายเครียดลงและช่วยให้คุณลดน้ำหนัก ได้

14 Burn off เผาผลาญออกไป Burn off to use or get rid of energy or fat by doing a lot of physical exercise

15 Example What we need is more low- intensity exercise with individual or pair activity like badminton or squash which has much more impact in burning off fat than high-intensity team sports. พวกเราควรที่จะออกกำลังกายแบบเบาๆ จะ เล่นคนเดียวหรือ สองคนก็ได้ เช่น แบตมินตันหรือสควอช ซึ่ง จะมีผลทำให้เผาผลาญไขมัน เหมาะกว่าการออกกำลังกายแบบหนักๆ และ เป็นทีม

16 Cut down ลดลง Cut down to reduce in amount, size,or frequency

17 Example Try and cut down on the amount of sugar you eat. พยายามและลดจำนวนน้ำตาลที่คุณ กิน

18 PRODUCED BY 1.WIRAWAN HINDONG NO.12 2.ANNOP LIME NO.32 3.WANPEN KAUBPHIMAI NO.34 4.SIRIRAT UDOMBOON NO.37 5.SIRILUK UDOMBOON NO.38 6.SAKUNA PLAHGDEE NO.39 MATTHAYOM 6/5


ดาวน์โหลด ppt Doctor’s Orders. Take up to start doing a particular job or activity. Take up เริ่มต้นดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google