งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดพิมพ์ผลการประเมินสมรรถนะ เมื่อท่านทำการประเมินเสร็จสิ้น ท่านสามารถสั่งพิมพ์ กราฟและ คะแนนการประเมินในภาพได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 ใช้คำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดพิมพ์ผลการประเมินสมรรถนะ เมื่อท่านทำการประเมินเสร็จสิ้น ท่านสามารถสั่งพิมพ์ กราฟและ คะแนนการประเมินในภาพได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 ใช้คำสั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดพิมพ์ผลการประเมินสมรรถนะ เมื่อท่านทำการประเมินเสร็จสิ้น ท่านสามารถสั่งพิมพ์ กราฟและ คะแนนการประเมินในภาพได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 ใช้คำสั่ง Print Screen วิธีที่ 2 สั่งพิมพ์จาก Internet Explorer

2 วิธีที่หนึ่ง... คำอธิบายวิธีการสั่งพิมพ์จากคำสั่ง Print Screen 1. หน้าจอคอมพิวเตอร์ปรากฏภาพกราฟและคะแนนการประเมิน 2. กดปุ่ม พร้อมกับปุ่ม บนแป้นคีย์บอร์ด เพื่อจับภาพ 3. เปิดโปรแกรมเพื่อใช้วางภาพ เช่นโปรแกรม Ms Word, Excel, PowerPoint, Photoshop 4. เปิดเอกสารเปล่า (Blank Document) แล้วกดปุ่ม พร้อมกับปุ่ม เพื่อวางภาพ 5. สั่งพิมพ์เอกสารที่มีภาพกราฟและคะแนนได้ตามปกติ Ctrl PrtSc SysRq CtrlV

3 ขั้นตอนที่ 1 ไปที่หน้ากราฟ คำอธิบายวิธีการสั่งพิมพ์จาก Internet Explorer วิธีที่สอง... คำอธิบายวิธีการสั่งพิมพ์จาก Internet Explorer

4 ขั้นตอนที่ 2 เลือก Tools Internet Options วิธีที่สอง... คำอธิบายวิธีการสั่งพิมพ์จาก Internet Explorer

5 ขั้นตอนที่ 3 เลือก Tab ชื่อ Advanced ขั้นตอนที่ 4 เลือกหมวด Printing และติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า “Print background colors and images” ขั้นตอนที่ 5 คลิ๊ก OK และ print ได้โดยปกติ วิธีที่สอง... คำอธิบายวิธีการสั่งพิมพ์จาก Internet Explorer


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดพิมพ์ผลการประเมินสมรรถนะ เมื่อท่านทำการประเมินเสร็จสิ้น ท่านสามารถสั่งพิมพ์ กราฟและ คะแนนการประเมินในภาพได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 ใช้คำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google