งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย สิงห์ศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสิงห์ 1. ขยายพันธุ์ชวนชม 2. การปลูกแก้วมังกร

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลสิงห์
จุดถ่ายทอด เรื่องขยายพันธุ์ชวนชม วิทยากรประจำจุด นายคำนงค์ อินวกูล สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม แผนที่/สถานที่ดำเนินการ

3

4 จุดถ่ายทอด เรื่องการปลูกแก้วมังกร วิทยากรประจำจุด
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลสิงห์ จุดถ่ายทอด เรื่องการปลูกแก้วมังกร วิทยากรประจำจุด สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 7 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม แผนที่/สถานที่ดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google