งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) ประสานงานกับกรมการข้าว และสำนักงานเกษตรจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) ประสานงานกับกรมการข้าว และสำนักงานเกษตรจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) ประสานงานกับกรมการข้าว และสำนักงานเกษตรจังหวัด  งานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯ (AFTA) 5 ครั้ง 1.วันที่ 24 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทองครึม ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 2.วันที่ 13 มกราคม 2555 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

2 3. วันที่ 20 มกราคม 2555 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวนาคำ
 งานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯ (AFTA) 5 ครั้ง 3. วันที่ 20 มกราคม 2555 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 4. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงมัน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 5. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกันโจรง ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

3 กิจกรรมส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เน้น 3 ประเด็น การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

4

5 โครงการจัดระบบการปลูกข้าว
ประสานงานกับกรมชลประทาน และกรมวิชาการเกษตร “จัดอบรมการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลัก” นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด อำเภอ จำนวน 550 คน 11 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี อยุธยา สุพรรรบุรี

6 โครงการจัดระบบการปลูกข้าว
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ (TOT) 4 รุ่น ที่ จ.นครสวรรค์ 1. วันที่ ก.พ. 55 2. วันที่ ก.พ. 55 3. วันที่ 1-3 มี.ค. 55 4. วันที่ 8-10 มี.ค. 55

7 ประสานงานกรมการข้าวและจังหวัด
โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) ประสานงานกรมการข้าวและจังหวัด - ส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และประธานศูนย์ข้าวชุมชนเข้าสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อการส่งออกปี 55 จ.เชียงใหม่ - งบประมาณค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 55 (59 จังหวัด 6 เขต)

8 ประสานงานจังหวัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 59 จังหวัด
โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้จังหวัดอ่างทองดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชาวนา ยุคใหม่ ประสานงานจังหวัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 59 จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) ประสานงานกับกรมการข้าว และสำนักงานเกษตรจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google