งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lll-3 การวางแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lll-3 การวางแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 lll-3 การวางแผน

2 จากกลุ่มผู้ป่วยสู่ภาพรวม
ของการดูแลผู้ป่วย Access Multiple Trauma HIV Entry DHF Stroke Sepsis Assessment Investigation Ac. Appendicitis Ectopic Preg Ac MI Head Injury UGIB Diagnosis Stroke ACS,CKD ,sepsis ,COPD,DM,HI ,asthma, DHF. Plan of Care Discharge Plan Stroke, ACS,CKD ,COPD,DM HI ,asthma, (DHF) จากกลุ่มผู้ป่วย สู่ภาพรวมของกระบวนการดูแลผู้ป่วย จากการวิเคราะห์คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเป็นรายโรค จะพบว่าประเด็นสำคัญของแต่ละโรคนั้นอาจจะอยู่ตรงขั้นตอนการดูแลที่แตกต่างกันบ้าง เหมือนกันบ้าง ซึ่งเมื่อรวมประเด็นของหลายๆ โรคเข้ามาร้อยเรียงกันด้วยกระบวนการดูแลผู้ป่วยในมาตรฐานตอนที่ III จะทำให้เราเห็นภาพของคุณภาพการดูแลโดยรวม เราอาจเริ่มต้นจากกระบวนการดูแลผู้ป่วยแต่ละขั้นตอน แล้วพิจารณาว่าขั้นตอนดังกล่าวนั้น น่าจะใช้โรคอะไรมานำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพ เรียกว่าเป็นโรคตัวแทนสำหรับขั้นตอนนั้น (proxy disease) ดังตัวอย่างข้างบน เราใช้ multiple trauma เป็นตัวแทนแสดงให้เห็นคุณภาพของการสื่อสารภายในทีมงาน หรือใช้ CVA, head injury, COPD เป็นตัวแทนแสดงให้เห็นคุณภาพของการวางแผนจำหน่าย เป็นต้น ในกระบวนการดูแลผู้ป่วยนี้ การวางแผนจำหน่าย การให้ความรู้และการเสริมพลัง คือการบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพเข้ามาในงานประจำ แผนภูมิในลักษณะนี้ เป็นประโยชน์สำหรับศูนย์คุณภาพในการประมวลข้อมูลการประเมินตนเองของโรงพยาบาล ใช้สำหรับวางแผนว่าทีมใดจะรับผิดชอบในเรื่องใดบ้าง เพื่อไม่เป็นการทำงานซ้ำซ้อน Information & Empowerment Re- assess Care of Patient Communication UGIB DHF Sepsis Alc wirhdraw Multiple Trauma DM HT Asthma Stroke Discharge TB Spinal Inj Continuity of Care

3 ตัวชี้วัด * Re – admit 28 วัน * Re-visit 48 ชม.ที่ ER
*Asthma ในเด็ก Re-visit 48 ชม.ที่ ER * Asthma ในเด็ก Re – admit 28 วัน *COPD มาด้วย Exacerbation * ระยะเวลารอคอย ของCADP

4 การวางแผนดูแลผู้ป่วย
บทเรียนในการเชื่อมโยงและประสานแผน บทเรียนในการใช้ข้อมูลเพื่อชี้นำการวางแผนดูแลอย่างเหมาะสม บทเรียนในการให้ผู้ป่วย/ครอบครัวในการวางแผนดูแล บทเรียนในการประเมินผลการดูแล บทเรียนในการใช้ประโยชน์จากแผนการดูแลผู้ป่วย

5 การวางแผนจำหน่าย Stroke, ACS,CKD ,COPD,DM ,asthma,TB
HI ,(Ac. App. Fracture, มะเร็งระยะสุดท้าย) LBW ( Neonatal Jaundice)(DHF) หญิงหลังคลอด(PIH PPH)

6 การวางแผนจำหน่าย(ต่อ)
D- METHOD D Medication Enviroment Treatment Health Outpatient referent

7 การวางแผนจำหน่าย(ต่อ)
Diet คู่มือสำคัญ สำหรับผู้ป่วย และผู้ดูแล -Cath. NG Tube , bed sore ,….


ดาวน์โหลด ppt Lll-3 การวางแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google