งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบเชิงรุก ดูแลถึงบ้าน รพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบเชิงรุก ดูแลถึงบ้าน รพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบเชิงรุก ดูแลถึงบ้าน รพ
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบเชิงรุก ดูแลถึงบ้าน รพ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ดำรงค์ ช่วยแก้ไข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2 ปัญหาของระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินของ โรงพยาบาล???
ปัญหาของระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินของ โรงพยาบาล???

3 การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินน้อย

4 ขาดการดูแลต่อเนื่อง เกิดปัญหา..............
ขาดการดูแลต่อเนื่อง เกิดปัญหา Re-visit Re-admit

5 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลพญาเม็งรายให้เป็นแบบเชิงรุก เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

6 กิจกรรมที่ได้ทำ

7 การสร้างภาคีเครือข่ายกับ รพ.สต. ผู้นำชุมชน อสม.
การสร้างภาคีเครือข่ายกับ รพ.สต. ผู้นำชุมชน อสม.

8 ประชาสัมพันธ์โดยการพบปะในชุมชน

9 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

10 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์

11 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการต่างๆ

12 การสร้างอาสาฉุกเฉินชุมชน(อฉช.) ในโรงเรียนและชุมชน

13 EMS MEMBER CLUB จัดทำบัตรสมาชิก สมัครสมาชิก จัดทำแผนที่บ้านสมาชิก

14 คุณสมบัติสมาชิก EMS MEMBER CLUB
ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็น AMI , Stroke ทุกราย 2.ผู้ป่วย DM , HT ที่ไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลหรือระดับความดันโลหิตได้ 3.ผู้ป่วยประเภท Urgency และ Emergency ที่มา revisit หรือไม่พาหนะนำส่งโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน 4.ผู้ป่วยหลังรับบริการEMS แล้วเมื่อกลับบ้านเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลัง 5.ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่มักมีการกำเริบของโรคบ่อยๆเช่น Asthma , COPD , CA , ESRD 6.ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ไม่มีคนดูแลและมีการกำเริบของโรคบ่อยๆ 7.หญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉิน เช่น Premature contraction , Abortion

15 จัดทำทะเบียนสมาชิก EMS MEMBER CLUB
NO. ชื่อ-สกุล ที่อยู่ โรคประจำตัว จำนวนการรับบริการ วันที่ออกเยี่ยม เบอร์โทรติดต่อ ตำแหน่งบ้าน 3 นายชุม ปัญญาใจ 30-8-เม็งราย COPD //// 20/8/55 ซอย 5 รร.บ้านเวียงหวาย เลยประปาหมู่บ้าน 500 M. 4. นายจันทร์ เขียวอุด 57-1-แม่เปา COPD, HT, BPH ////* /// 2/7/55 ,17/9/55 - ติดวัดสัญเจริญ บ้านอยู่ขวามือทางไปขุนห้วยฯ 5. นางติ๊บ คำแก้ว 41-11-ผางาม COPD, HT / บ้านร่องเจริญเลยโป่งคำฟิชชิ่ง 500M บ้านอยู่ขวามือ 6. นางคำ อภิวงศ์ 107-4-แม่เปา เลยตลาดบ้านทุ่งเจ้า 7. นายบุญยืน รักประชา 5-13-เม็งราย COPD ,ESRD ซอย 9 เลยวัดป่าซาง บ้านอยู่ซ้ายมือ

16 EMS MEMBER CLUB การติดตามเยี่ยมสมาชิก EMS MEMBER CLUB

17 ผลลัพธ์

18 การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยสมาชิก EMS MEMBER CLUB(95 ราย)
ผู้ป่วยกลุ่มสีแดงในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 67 ราย ได้รับการติดตามเยี่ยม 50 ราย คิดเป็น 75% ผู้ป่วย MI ในเขตรับผิดชอบ 17 ราย ติดตามเยี่ยมได้ 100 %(ผู้ป่วยกลุ่ม Stroke 28 ราย เหลือ 17 รายอยู่ในช่วงดำเนินการเยี่ยม) ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว 21 รายได้รับการส่งต่อให้รพ.สต.ดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยกลุ่มสีแดงนอกเขตรับผิดชอบ 7 รายได้รับการส่งต่อให้ โรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบดูแล ไม่พบภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมหรือการเสียชีวิตของสมาชิก

19 ปัญหาที่พบจากการเยี่ยมบ้าน
อยู่เพียงลำพังขาดคนดูแล ลูกแยกครอบครัวออกไป คนดูแลมีแต่ไม่มีความรู้หรือรู้ไม่พอ ไม่มีพาหนะนำส่งโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน ภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ ข้อติด การใช้ยา สะสมยา

20 นำปัญหาที่พบมาแก้ไข

21 สมาชิก EMS MEMBER CLUB ที่มีปัญหาได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยสหวิชาชีพ

22 ผู้ป่วยแผลกดทับ ผู้ป่วยที่ทำแผลเองที่บ้าน เยี่ยมบ้านร่วมกับIC และ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

23 ผู้ป่วยไม่มีคนดูแล สู่นวัตกรรมเกราะไม้ขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน
ผู้ป่วยไม่มีคนดูแล สู่นวัตกรรมเกราะไม้ขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน

24

25 การเข้าถึงบริการที่มากขึ้น

26 ประเภทการรับบริการ

27 ผู้รับบริการประเภทNon-Traumaแยกตามระดับความรุนแรง

28 ผู้รับบริการประเภทTraumaแยกตามระดับความรุนแรง

29 ประเภทผู้ป่วยที่รับบริการ

30 “สำหรับผมแล้วระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หาได้แค่รับผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วจบแค่นั้น แต่ต้องรู้ด้วยว่าเมื่อเขาหายแล้วกลับบ้านแล้วเขากิน เขาอยู่ เขาใช้ชีวิตหรือมีปัญหาอะไร เพื่อที่เราจะได้ดูแลเขาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ”


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบเชิงรุก ดูแลถึงบ้าน รพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google