งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เสนอ วิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Verb to be เรื่อง สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2 Verb to be is He is a man. A dog is under a tree. ได้แก่ is, am, are
แปลว่า เป็น, อยู่, คือ is ใช้กับประธานเอกพจน์ ได้แก่ He, She, It, Dang, A book, A dog เป็นต้น He is a man. เช่น A dog is under a tree.

3 Verb to be I am a teacher. am ได้แก่ is, am, are
แปลว่า เป็น, อยู่, คือ am ใช้กับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 1 ได้แก่ I I am a teacher. เช่น

4 Verb to be ได้แก่ is, am, are are เช่น แปลว่า เป็น, อยู่, คือ
ใช้กับประธานพหูพจน์ ได้แก่ We, You, They, Dang and Tong, The books, The dogs เป็นต้น เช่น The books are on the table.

5 นักเรียนเข้าใจการใช้ Verb to be แล้วใช่ไหมครับ!
กลับไปเรียนใหม่ ไปทำแบบทดสอบ ใช้เม้าส์คลิกตัวเลือกไหนดีครับ

6 No. 1 Choose the correct answer. I ……… a student. is am are

7 No. 2 Choose the correct answer. She ……… a woman. is am are

8 No. 3 Choose the correct answer. We .…… in the bus. is am are

9 No. 4 Choose the correct answer. It …..… my dog. is am are

10 No. 5 Choose the correct answer. They …….. animals. is am are

11 No. 6 Choose the correct answer. I ……… her mother. is am are

12 No. 7 Choose the correct answer. My father ……in the pool. is am are

13 No. 8 Choose the correct answer. I …… in Bangkok. is am are

14 No. 9 Choose the correct answer. The birds ….. on the tree. is am are

15 is am are Piti and Mana …. In the room. Choose the correct answer.
No. 10 Choose the correct answer. Piti and Mana …. In the room. is am are

16 ลองใหม่ซิครับ

17 เก่งมากครับ


ดาวน์โหลด ppt สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google