งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานการเงินนักศึกษาส่วนการเงินและบัญชี www.sut.ac.th กำหนดการให้บริการเช่า, ซื้อ, และคืนเสื้อครุยและ เสื้อเบลเซอร์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 งานพระราชทานปริญญาบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานการเงินนักศึกษาส่วนการเงินและบัญชี www.sut.ac.th กำหนดการให้บริการเช่า, ซื้อ, และคืนเสื้อครุยและ เสื้อเบลเซอร์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 งานพระราชทานปริญญาบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานการเงินนักศึกษาส่วนการเงินและบัญชี www.sut.ac.th กำหนดการให้บริการเช่า, ซื้อ, และคืนเสื้อครุยและ เสื้อเบลเซอร์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอสงวนสิทธิ์ ให้บัณฑิตสวมชุดครุยที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการเท่านั้น !!! เบอร์โทรศัพท์สอบถาม (044) 224098 ไม่มีบริการรับจองล่วงหน้า ให้บริการตามวันที่กำหนดเท่านั้น !

2 งานการเงินนักศึกษาส่วนการเงินและบัญชี กำหนดการ ให้บริการเช่า / ซื้อ เสื้อครุยและ เสื้อเบลเซอร์ www.sut.ac.th กำหนดการให้บริการเช่า, ซื้อ, และคืนเสื้อครุยและ เสื้อเบลเซอร์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่เวลา วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 08.30 – 16.30 น. วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 18.00 – 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 18.30 – 19.30 น. วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 07.30 – 09.00 น. 15.00 – 16.00 น. กำหนดการ ให้บริการรับคืนเสื้อครุยและเสื้อ เบลเซอร์ วันที่เวลา วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เสร็จพิธี – 20.00 น. วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 255408.30 – 16.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 255408.30 – 16.30 น. หลังซ้อม ก่อนซ้อม

3 งานการเงินนักศึกษาส่วนการเงินและบัญชี www.sut.ac.th ราคาเช่า, ซื้อ, เสื้อครุยและเสื้อเบลเซอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 รายการราคารายละเอียด ค่าเช่าค่ามัดจำ ซื้อชุดครุย 1,650.- ชุดครุย 1 ชุด, ไม้แขวน 1 อัน, เข็มวิทยฐานะ 2 อัน ซื้อเบลเซอร์ 1,250.- เสื้อเบลเซอร์ 1 ตัว, ไม้แขวน 1 อัน เช่าชุดครุย 1,650.-500.-1,150.- ได้รับเงินค่ามัดจำคืนเมื่อนำชุดมาคืน เช่าเบลเซอร์ 1,250.-400.-850.- ได้รับเงินค่ามัดจำคืนเมื่อนำเสื้อมาคืน ประกอบด้วย หมายเหตุ : ค่ามัดจำจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ก็ต่อเมื่อบัณฑิตคืนชุดครุยหรือเสื้อเบลเซอร์ ที่ไม่ชำรุดและอุปกรณ์ครบถ้วน ตรงตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น !!!


ดาวน์โหลด ppt งานการเงินนักศึกษาส่วนการเงินและบัญชี www.sut.ac.th กำหนดการให้บริการเช่า, ซื้อ, และคืนเสื้อครุยและ เสื้อเบลเซอร์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 งานพระราชทานปริญญาบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google