งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตระหนักรู้ในตนเอง เปรียบได้กับ การกลับคืนสู่บ้านของมนุษย์ กลับคืน สู่ธรรมชาติแห่งความจริง บ้านอันเต็ม ไปด้วยความสมดุล ความสงบ หรือ เรียกว่า อิสรภาพของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตระหนักรู้ในตนเอง เปรียบได้กับ การกลับคืนสู่บ้านของมนุษย์ กลับคืน สู่ธรรมชาติแห่งความจริง บ้านอันเต็ม ไปด้วยความสมดุล ความสงบ หรือ เรียกว่า อิสรภาพของมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตระหนักรู้ในตนเอง เปรียบได้กับ การกลับคืนสู่บ้านของมนุษย์ กลับคืน สู่ธรรมชาติแห่งความจริง บ้านอันเต็ม ไปด้วยความสมดุล ความสงบ หรือ เรียกว่า อิสรภาพของมนุษย์ อิสรภาพ จากความเจ็บปวด ความกลัว ความเครียดของชีวิต

2 บบุคคล ที่ได้รับการตระหนักรู้ในตนเองจะมีความเป็นอิสระ ดดำเนินชีวิตและใช้วัตถุที่มีในโลกเพื่อความสุขและความสะดวก ไม่ใช่เพื่อการตอบสนองความอยากได้ มมนุษย์จะเป็นอิสระจากความกลัว ความวิตกกังวล ความเกลียดชัง หรือ ความโกรธ ดดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยบุคลิกภาพแห่งความรัก บบุคคลที่ได้รับการตระหนักรู้ในตนเองจะมีความยินดีในการที่ตนเอง ได้ถูกเชื่อม โยงเข้ากับพลังศักดิ์สิทธิ์

3 ความรู้โบราณ ถ่ายทอดจากครูหรือผู้รู้ ไปยังศิษย์ของตน และถ่ายทอดผ่านทางสหจะ โยคะ

4

5 ขอบคุณแม่ศรี มาตาจี ที่ได้มอบของขวัญนี้ให้กับ มนุษยชาติ

6


ดาวน์โหลด ppt การตระหนักรู้ในตนเอง เปรียบได้กับ การกลับคืนสู่บ้านของมนุษย์ กลับคืน สู่ธรรมชาติแห่งความจริง บ้านอันเต็ม ไปด้วยความสมดุล ความสงบ หรือ เรียกว่า อิสรภาพของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google