งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต เมษายน 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต เมษายน 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจา ทรง ชีวิต เมษายน 2010

2 "เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต“ (ยน. 11,25)

3 พระเยซูเจ้าตรัสวาจานี้หลังจากความตายของลาซารัสที่หมู่บ้านเบธานี และหลังจากนั้น ทรงเรียกให้เขากลับมามีชีวิตใหม่ ทั้งๆที่เขาเสียชีวิตไปสี่วันแล้ว

4 ลาซารัสมีน้องสาวสองคนชื่อมาร์ธาและมารีย์
“มาร์ธานั้นเมื่อได้ยินว่าพระเยซูเจ้ากำลังเสด็จมา เธอก็ออกไปรับเสด็จ” และทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ พี่ชายของดิฉัน คงไม่ตาย”

5 พระเยซูเจ้าตรัส ตอบว่า “พี่ชายของเจ้าจะกลับคืนชีพ”
พระเยซูเจ้าตรัส ตอบว่า “พี่ชายของเจ้าจะกลับคืนชีพ” เธอตอบว่า “ดิฉันทราบว่าเขาจะกลับคืนชีพในวันสุดท้าย” พระเยซูเจ้าจึงประกาศว่า “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเรา จะไม่มีวันตายเลย”

6 "เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต“ (ยน. 11,25)

7 พระเยซูเจ้าทรงต้องการบอกเราอย่างชัดเจนว่า พระองค์คือใคร พระองค์ทรงมีสิ่งที่มีค่าสูงสุดที่ใครๆก็อยากได้ นั่นคือชีวิต ชีวิตที่ไม่รู้ตาย

8 หากเราอ่านพระวรสารนักบุญยอห์น มีตอนหนึ่งที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เพราะพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์ ฉันใด พระองค์ก็ประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองฉันนั้น” ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงมีชีวิตในพระองค์เอง และจะทรงให้ชีวิตนั้น กับผู้อื่น

9 "เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต“ (ยน. 11,25)

10 มาร์ธาเชื่อในการกลับคืนชีพครั้งสุดท้าย เธอกล่าวว่า “ดิฉันเชื่อว่า เขาจะกลับคืนชีพในวันสุดท้าย”

11 แต่พระเยซูเจ้า ทรงยืนยันว่า “เราเป็นการกลับคืนชีพ เราเป็นชีวิต” พระเยซูเจ้าทรงต้องการบอกเธอว่า เธอไม่จำเป็นต้องรอคอยการกลับคืนชีพของผู้ตาย ในวันสุดท้าย

12 บัดนี้ ขณะนี้เองสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ เขาก็มีชีวิตพระ เขามีชีวิตนิรันดร์ไม่รู้จักตาย

13 ถ้าพระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ในผู้ที่เชื่อในพระองค์ ถ้าพระองค์อยู่ในเรา เราจะไม่มีวันตาย ชีวิตเช่นนี้ในผู้มี ความเชื่อ เป็นชีวิตแบบเดียวกับชีวิตของพระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพ ดังนั้น จึงเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเรามนุษย์ที่ยังอยู่ในโลก

14 ชีวิตอันพิเศษซึ่งอยู่ในพวกเราแล้วบัดนี้ จะได้รับการเปิดเผยอย่างบริบูรณ์ในวันสุดท้ายด้วยตัวตนทั้งครบของเรา และเราจะร่วมมีส่วนในการกลับคืนชีพที่จะมาถึง

15 "เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต“ (ยน. 11,25)

16 แน่นอนว่า ด้วยพระวาจานี้ พระเยซูเจ้ามิได้หมายความว่า ไม่มีความตายฝ่ายเนื้อหนัง แต่มุ่งหมายจะบอกว่า ความตายนั้นไม่ทำให้เราสูญเสียชีวิต ที่แท้จริง ความตายฝ่ายเนื้อหนังก็ยังคงอยู่กับเราและกับ ทุกคน จะเป็นประสบการณ์พิเศษเฉพาะ เข้มข้น และบางทีก็น่ากลัว แต่ความตายนั้น จะไม่ใช่เครื่องหมายบอกว่า ชีวิตนี้ไม่มีความหมาย ไร้แก่นสาร หรือเป็นความล้มเหลว หรือเป็นจุดจบสุดท้ายอีกต่อไป เพราะสำหรับเรา ความตายจะไม่ใช่ความตายจริงๆอีกแล้ว

17 "เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต“ (ยน. 11,25)
"เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต“ (ยน. 11,25)

18 ชีวิตไม่รู้ตายนี้ เกิดขึ้นในเรา ตั้งแต่เมื่อใด
เมื่อเราได้รับศีล ล้างบาป ในเวลานั้น แม้ว่าในฐานะที่เราเป็นคนซึ่งจะต้องตายสักวันหนึ่ง แต่เราก็ได้รับชีวิตอมตะจากพระคริสตเจ้า ในศีลล้างบาป เราได้รับพระจิตเจ้า เป็นพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกับที่ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืน พระชนมชีพ

19 เงื่อนไขที่เราจะต้องมีเพื่อจะรับศีลล้างบาปได้ก็คือ เราจะต้องมีความเชื่อ บางทีพ่อแม่ทูนหัวประกาศความเชื่อแทนเรา ในคราวที่พระเยซูเจ้าทรงทำให้ลาซารัสกลับคืนชีพ พระเยซูเจ้าทรงยืนยันอย่างชัดเจนกับมาร์ธาว่า “ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้ว ก็จะมีชีวิต...เจ้าเชื่อเช่นนี้หรือ”

20 “เชื่อ พระเจ้าข้า” นี่คือคำพูดที่จริงจัง สำคัญมาก เพราะมิใช่หมายความเพียงว่า ยอมรับความจริงที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศเท่านั้น แต่หมายความว่า ยึดมั่นกับพระวาจานั้นด้วยชีวิต

21 ดังนั้น เพี่อที่จะมีชีวิตนี้ได้ เราจะต้องรู้จักตอบรับกับพระคริสตเจ้า กล่าวคือ เรายึดมั่นในพระวาจาของพระองค์ ปฏิบัติตามคำสั่ง นำมาเจริญชีวิต พระเยซูเจ้าทรงยืนยันด้วยว่า “ผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของเรา ผู้นั้นจะไม่พบความตายเลย” และคำสอนทั้งหมดของพระเยซูเจ้าสรุปลงได้ที่ความรัก ดังนั้น เราต้องมีความสุข เพราะว่าในเรามีชีวิต

22 "เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต“ (ยน. 11,25)
"เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต“ (ยน. 11,25)

23 ในช่วงที่เรากำลังเตรียมฉลองปาสกา เราจงช่วยกันและกันให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง นั่นคือ การตายต่อตนเอง ซึ่งเราจะต้อง รื้อฟื้นเสมอๆอยู่แล้ว เพื่อว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระคริสตเจ้า ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจะทรงประทับอยู่ในเรา

24 "เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต“ (ยน. 11,25)
"เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต“ (ยน. 11,25) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนมีนาคม 1999 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต เมษายน 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google