งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อาจารย์วาสนา พลทองมาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อาจารย์วาสนา พลทองมาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อาจารย์วาสนา พลทองมาก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย อาจารย์วาสนา พลทองมาก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป.กพ.เขต2

2 ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จุดปลายทางของการรับ-ส่งข้อมูล เราเรียกว่าโหนด (Node) ซึ่งโหนดนี้อาจเป็น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรือเครื่องรับโทรศัพท์ ซึ่งแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการใช้งาน การที่จะทำให้แต่ละโหนด ติดต่อรับ-ส่งข้อมูลถึงกันได้นั้น ต้องมีการเชื่อมต่อที่เป็นระบบ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ เราสามารถแบ่งลักษณะของการเชื่อมโยงออกเป็น 3 ลักษณะ

3 ลักษณะการเชื่อมต่อ 1. เครือข่ายแบบดาว (Star Network)
2. เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) 3. เครือข่ายแบบบัส (Bus Network)

4 1. เครือข่ายแบบดาว (Star Network)
เครือข่ายแบบนี้จะมีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หลักที่เป็นโฮสต์ (Host) ต่อสายสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ย่อยที่เป็นไคลเอนต์ (Client) คอมพิวเตอร์ที่เป็นไคลเอนต์แต่ละเครื่องไม่สามารถติดต่อกันได้โดยตรง การติดต่อจะต้องผ่านคอมพิวเตอร์โฮสต์ที่เป็นศูนย์กลาง

5 เครือข่ายแบบดาว โฮสต์ ( HOST) ไคล์เอ็นต์( Client )

6 2. เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network)
เครือข่ายแบบนี้จะมีการติดต่อสื่อสารเป็นแบบวงแหวนโดยที่ ไม่มีคอมพิวเตอร์หลักเป็นโฮสต์ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายสามารถติดต่อกันได้โดยตรง

7 ระบบเครือข่าย (Network) จะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อการติดต่อสื่อสาร   เราสามารถส่งข้อมูลภายในอาคาร หรือข้ามระหว่างเมืองไปจนถึงอีกซีกหนึ่งของโลก   ซึ่งข้อมูลต่างๆ อาจเป็นทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้ใช้   ซึ่งความสามารถเหล่านี้ทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการใช้งานในแวดวงต่างๆ 

8 เครือข่ายแบบวงแหวน ไคล์เอ็นต์( Client ) ไคล์เอ็นต์( Client )

9 3. เครือข่ายแบบบัส (Bus Network)
เครือข่ายแบบนี้จะมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์บนสายเคเบิล ซึ่งเรียกว่าบัส คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งๆ สามารถส่งถ่ายข้อมูลได้เป็นอิสระ โดยข้อมูลจะวิ่งผ่านอุปกรณ์ต่างๆ บนสายเคเบิลจนกว่าจะถึงจุดที่ระบุไว้ (Address)

10 เครือข่ายแบบบัส สายเคเบิล

11 ลักษณะเด่นของคนที่เข้าสังคมได้ดี
1. มีอารมณ์ขัน เบิกบาน สนุก คิดบวกไว้เสมอ 2. เป็นนักฟังที่ดี 3. มีความเชื่อมั่นอย่างพอดี 4. มีความกลมกลืน คือคิดเป็นกลางๆ ไม่ตึงหรือ หย่อนเกินไป 5.หลีกการนินทาหรือโอ้อวดความมั่งมี * การเข้าสังคม...จงใช้รอยยิ้มเป็นใบเบิกทางสร้างตน ยิ้ม ด้วยใจรัก ยิ้มคือรัก คือของขวัญอันสำคัญที่ มนุษย์ให้กันด้วยความดี ยิ้มมิต้องลงทุน จงยิ้มไว้เถิด ....

12 คำชี้แจง ให้นักเรียนอธิบาย ลักษณะ การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยต้องมีรูปแบบการเชื่อมต่อ พร้อมระบายสีสวยงาม (ลงในสมุด)


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อาจารย์วาสนา พลทองมาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google