งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ .คือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ .คือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ .คือ
เวลา คำพูด และโอกาส

2 3 สิ่งที่ควรจะมีในชีวิตเราคือ
ความสงบ ความซื่อสัตย์ ความหวัง

3 สิ่งที่มีค่า 3 สิ่งในชีวิตเราคือ
ความรัก เคารพตัวเอง และเพื่อนแท้

4 ความไม่แน่นอนในชีวิต 3 อย่างคือ
ความฝัน ความสำเร็จ และโชคชะตา

5 3 สิ่งที่บ่อนทำลายชีวิตเราคือ
สุรา ความหยิ่งผยอง และความโกรธ

6 จิตใจดีเป็นดั่งสวน ความคิดดีเป็นรากไม้
คำพูดดี เป็นดั่งดอกไม้บานสะพรั่ง การกระทำดีเปรียบเหมือนผลไม้

7 คือ พรอันยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้ทุกคน มีความสุข
จิตใจดี, คิดดี, พูดดี และกระทำดี คือ พรอันยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้ทุกคน มีความสุข


ดาวน์โหลด ppt 3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ .คือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google