งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหรับนักศึกษา แบบสำรวจ ปัญหาในการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศในการเรียนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหรับนักศึกษา แบบสำรวจ ปัญหาในการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศในการเรียนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำหรับนักศึกษา แบบสำรวจ ปัญหาในการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศในการเรียนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2 ชาย 37 คน หญิง 47 คน AR 63 คน ID 21 คน

3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เปอร์เซ็นต์

4 การใช้งานในการเรียนการสอน เปอร์เซ็นต์

5 ปัญหาในด้านต่างๆ

6 ไม่ค่อยได้ฝึก ใช้โปรแกรมไม่คล่อง ขาดความรู้ในการใช้งานบางโปรแกรม เมื่อใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทักษะการทำงานด้วย มือก็ด้อยลง ไม่ทราบการเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริง ตามเทคโนโลยีไม่ทัน ด้านทักษะและ ศักยภาพ

7 ที่ชาร์ตไฟไม่เพียงพอ คอมพิวเตอร์พัง เกิด ความขัดข้อง โปรแกรมบางโปรแกรมมีขนาดใหญ่ ไม่ทนทาน บางอันมีขนาดเล็กใช้งานไม่สะดวก ใช้บ่อยจนเกินไป ด้านวัสดุและ อุปกรณ์

8 สัญญาณอินเตอร์เน็ตมี การขัดข้องบ่อย สัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่ครอบคลุม ด้านระบบ เครือข่าย อื่นๆ ไม่มีงบประมาณในการ ซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ไม่สามารถเข้าถึง เว็บไซต์บางเว็บไซต์ได้ เพราะถูกปิดกั้นการ เข้าถึง ลืมรหัสผ่าน

9 แบบสำรวจ ปัญหาในการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศในการเรียนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับอาจารย์

10 สัมภาษณ์อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม อาจารย์บางท่านไม่ใช้อีเมล kku ทำให้มีปัญหา ในการเข้าระบบ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าในหนังสือทำให้ ต้องตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะนำมา ประกอบการสอน ถ้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมาก็อาจจะเกิด ปัญหาได้ ด้านทักษะและ ศักยภาพ

11 สัมภาษณ์อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ห้องเรียนไม่เพียงพอ เครื่องมือไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย โปรเจ็คเตอร์มีไม่ครบ ทุกห้อง ภาพมีความ เพี้ยนของแสงและสี ชำรุด เครือข่ายอินเตอร์ไม่ ครอบคลุม ระบบอินเตอร์เน็ตมี ปัญหา ด้านวัสดุและอุปกรณ์ด้านระบบเครือข่าย

12 สัมภาษณ์อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ข้อดีคือเด็กใช้กล้าถาม ทำให้รู้ว่าเด็กมีปัญหา อะไรบ้าง ต้องการโปรเจ๊กเตอร์ไร้สาย เพื่อความสะดวกใน การใช้งาน โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่อง คอมพิวเตอร์หรือโปรเจ๊กเตอร์ เพิ่มจุดบริการ wifi เพื่อส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ได้อย่างทั่วถึง ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt สำหรับนักศึกษา แบบสำรวจ ปัญหาในการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศในการเรียนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google