งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง : สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค ต่างๆของโลก(๔) ครูผู้สอน...นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆของโลก ครูธีระพล เข่งวา

3 สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงาน
3 สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงาน ชนิดของพลังงานเชื้อเพลิง น้ำมัน : เกิดจากการทับถมของสิ่งมีชีวิตใต้ดิน ใต้ทะเลสาบเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี ครูธีระพล เข่งวา

4 : มีการประมาณว่านำมันมีอยู่ในโลก ประมาณ 600 พันล้านเมตริกตัน
4 : มีการประมาณว่านำมันมีอยู่ในโลก ประมาณ 600 พันล้านเมตริกตัน : ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย (แถบภูมิ ภาคตะวันออกกลาง),ทวีปอเมริกา เหนือ,แอฟริกา,สหพันธรัฐรัสเซีย จีน,บางประเทศในทวีปเอเชีย, ออสเตรเลีย,ทวีปยุโรป. ครูธีระพล เข่งวา

5 สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงาน
5 สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงาน ชนิดของพลังงานเชื้อเพลิง ถ่านหิน : เกิดจากการทับถมของซากพืช ภายใต้พื้นดิน ครูธีระพล เข่งวา

6 ภาพแสดงการเกิดถ่านหิน
6 ภาพแสดงการเกิดถ่านหิน ครูธีระพล เข่งวา

7 ภาพแสดงการเกิดถ่านหิน
7 ภาพแสดงการเกิดถ่านหิน ครูธีระพล เข่งวา

8 เป็นถ่านหินในขั้นเริ่มต้นของกระบวน
8 ชนิดของถ่านหิน ถ่านหินพีต (Peat) เป็นถ่านหินในขั้นเริ่มต้นของกระบวน การเกิดถ่านหิน ซากพืชบางส่วนยังสลายตัวไม่หมด และมีลักษณะให้เห็นเป็นลำต้น กิ่งหรือใบ มีสีน้ำตาลจนถึงสีดำมีความชื้นสูง ครูธีระพล เข่งวา

9 ชนิดของถ่านหิน ถ่านหิน Lignite
9 ชนิดของถ่านหิน ถ่านหิน Lignite หรือถ่านหินสีน้ำตาล ไม่ค่อยแข็ง มีเปอร์เซนต์ความชื้น เขม่าควันมาก มีคุณภาพต่ำสุด จึงให้ความร้อนน้อย กว่าถ่านหินชนิดอื่น ครูธีระพล เข่งวา

10 ถ่านหินซับบิทูมินัส (Subbituminous)
10 ชนิดของถ่านหิน ถ่านหินซับบิทูมินัส (Subbituminous) เป็นถ่านหินที่เกิดนานกว่าลิกไนต์ มีสีน้ำตาลจนถึงดำ ลักษณะมีทั้งผิวด้าน และผิวมัน มีทั้งเนื้ออ่อนร่วนและแข็ง มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นต่ำ แต่มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าลิกไนต์ ครูธีระพล เข่งวา

11 ชนิดของถ่านหิน ถ่านหิน Bituminous
11 ชนิดของถ่านหิน ถ่านหิน Bituminous เป็นถ่านหินที่มีอายุและคุณภาพ ปานกลาง มีสีดำ ให้ความร้อนสูงขึ้น มีเขม่าควันมาก ใช้กันอย่างแพร่หลาย ครูธีระพล เข่งวา

12 ชนิดของถ่านหิน ถ่านหิน Anthracite
12 ชนิดของถ่านหิน ถ่านหิน Anthracite เป็นถ่านหินซึ่งแข็งที่สุด สีดำ มีแวววาวเป็นมัน ให้ความร้อนสูงสุด มีควันน้อย ครูธีระพล เข่งวา

13 แสดงสัดส่วนปริมาณถ่านหินใน ภูมิภาคต่างๆ
13 แสดงสัดส่วนปริมาณถ่านหินใน ภูมิภาคต่างๆ ครูธีระพล เข่งวา

14 ข้อมูลการผลิตและบริโภคถ่านหิน
14 ครูธีระพล เข่งวา ข้อมูลการผลิตและบริโภคถ่านหิน

15 สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงาน
15 สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงาน แก๊สธรรมชาติ : แหล่งกำเนิดเช่นเดียวกับน้ำมันแต่อยู่ ในรูปของแก๊ส การนำไปใช้จึงต้องส่ง ไปตามท่อ ทำให้ต้นทุนสูง ครูธีระพล เข่งวา

16 สัดส่วนปริมาณแก๊สธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆ
16 สัดส่วนปริมาณแก๊สธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆ ครูธีระพล เข่งวา

17 ข้อมูลการผลิตและบริโภคแก๊สธรรมชาติ
17 ข้อมูลการผลิตและบริโภคแก๊สธรรมชาติ ครูธีระพล เข่งวา

18 สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงาน
18 สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงาน พลังงานปรมาณู :เป็นพลังงานที่ได้จากนิวเคลียสของแร่ ธาตุบางชนิด เช่น ธาตุยูเรเนียม 234 คาร์บอน 14 และไอโอได 132 ครูธีระพล เข่งวา

19 สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงาน
19 สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงาน พลังงานน้ำ :ปัจจุบันมีการใช้พลังงานน้ำผลิตกระแส ไฟฟ้าลดน้อยลง โดยประเทศที่มีการใช้ พลังงานน้ำมาก เช่น แคนาดา,นอร์เวย์, สวิตเซอร์แลนด์,บราซิล,นิวซีแลนด์ เป็นต้น ครูธีระพล เข่งวา

20 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ
20 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ครูธีระพล เข่งวา

21 เขื่อนอิไทพุ (Itaipu Dam)
21 ปัจจุบันเขื่อนที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ………………………….. ……………………………………. กั้นแม่น้ำปารานาที่อยู่ระหว่างประเทศ อาร์เจนตินาและปารากวัย เขื่อนอิไทพุ (Itaipu Dam) ครูธีระพล เข่งวา

22 สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงาน
22 สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงาน พลังงานความร้อนใต้ภิภพ (Geothermal energy) : สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์, อิตาลี, เม็กซิโก, ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ และไอซ์แลนด์ ครูธีระพล เข่งวา

23 สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงาน
23 สถานการณ์เกี่ยวกับพลังงาน พลังงานลม : ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา(มลรัฐแคลิฟอร์ เนีย)เยอรมัน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และอินเดีย ครูธีระพล เข่งวา

24 กราฟแสดงการใช้พลังงาน
24 กราฟแสดงการใช้พลังงาน ครูธีระพล เข่งวา

25 การใช้ประโยชน์จากพลังงาน
25 การใช้ประโยชน์จากพลังงาน การใช้สำหรับชุมชน บ้านเรือน และร้านค้า การใช้สำหรับโรงงานอุตสาห- กรรม การใช้สำหรับการคมนาคมขนส่ง ครูธีระพล เข่งวา

26 พบกันใหม่ ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน
26 พบกันใหม่ เรื่อง : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน ครูธีระพล เข่งวา


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google