งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลกเสมือนจริง วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลกเสมือนจริง วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โลกเสมือนจริง วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
โลกเสมือนจริง วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

2 ความหมายของโลกเสมือนจริง
โลกเสมือนจริง หรือ Virtual Reality นั้น คือการสร้างระบบ ขึ้นมาเพื่อสร้างสิ่งของหรือเหตุการณ์จำลองต่างๆ โดยอาศัยเครื่อง คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมนั้นจะทำ หน้าที่ในการจำลองสิ่งแวดล้อมสามมิติเสมือนจริงที่มีความสามารถใน การเรียนแบบการรับรู้ ชองประสาทสัมผัสของมนุษย์ต่อภาพของโลก ภายนอก

3 ความเป็นมาของโลกเสมือนจริง
Morton Heilig มีวิสัยทัศน์และแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง ประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้ชมภาพยนตร์ โดยการที่จะทำการ กระตุ้นประสาทสัมผัสทุกส่วนของผู้ชมในขณะชมภาพยนตร์ ให้พวก เขาดำดิ่งลงไปในเนื้อเรื่องมากที่สุด เขาได้ประดิษฐ์ที่นั่งสำหรับชม ภาพยนตร์คนเดียวขึ้นมา โดยให้ชื่อว่า Sensorama ซึ่งเครื่องนี้ ประกอบด้วย จอสามมิติ พัดลม เครื่องส่งกลิ่น ลำโพงสเตอริโอ และที่ นั่งเคลื่อนไหวได้

4 ประเภทของโลกเสมือนจริง
ในปัจจุบันมีระบบโลกเสมือนจริงอยู่มากมายตามการใช้ งานในแต่ละประเภท แต่ส่วนใหญ่แล้ว สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทดังนี้

5 1.Dektop VR คือระบบที่ใช้จอคอมพิวเตอร์ธรรมดา จอเดียวหลายๆจอในการแสดงสิ่งแวดล้อมจำลองเสมือน จริง ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมจำลองเสมือน จริงนั้นได้แต่ไม่ทั้งหมด

6 2.Video Mapping VR คือ ระบบโลกเสมือนจริงที่ ใช้กล้องในการถ่ายภาพผู้ใช้งานแล้วเอาไปฉายที่โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสร้างภาพจำลองสองมิติของผู้ใช้งาน ระบบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้ทั้งหมด แต่ การที่จะโต้ตอบกับวัตถุที่อยู่รอบๆนั้นจะทำได้ยาก

7 3.Immersive VR คือ ระบบโลกเสมือนจริงที่ใช้ชุด แว่น HMD ในการฉายภาพในระยะที่ใกล้กับตาของผู้ใช้งาน ให้เสียงในระบบหู และสามารถตอบสอบได้ว่า ผู้ใช้หันศีรษะไป ทางทิศทางใด

8 4.Telepresence คือ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี่ มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จริงเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบังคับ อุปกรณ์เหล่านั้นไกลๆได้ อุปกรณ์นี้มีชื่อว่า หุ่นยนต์

9 5.Mixed Reality คือ เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Telepresence กับโลกเสมือนจริง ซึ่งก่อให้เกิดระบบ จำลองที่สมบูรณ์ขึ้น ภาพที่ถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์จะ นำไปประกอบกับข้อมูลที่ได้จาก Telepresence หรือ อาจรวมกับภาพจริงด้วยก็ได้

10 การใช้เทคโนโลยีสร้างโลกเสมือนจริง
จินตนาการของมนุษย์นั้นไม่มีขอบเขตจำกัด เนื่องจากมนุษย์ มีประสบการณ์และความเพ้อฝันที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะแสดงจินตนาการของตนเองออกมาให้เป็นรูปร่าง มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามมารถตอบสนองความ ต้องการเหล้านี้ได้ ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจน เช่น การใช้ เทคนิคพิเศษในการสร้างภาพยนตร์

11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
การประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา 1.การใช้ e-learning ในการศึกษา ผู้เรียนสามารถ จำลองตนเองในบทเรียนต่างๆได้ 2.การใช้ห้องสมุดดิจิทัลออนนไลน์ ห้องสมุดมีการจัดทำ เอกสารและหนังสือต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึง ได้ทุกเวลา

12 การประยุกต์ใช้ด้านการปฏิบัติ
1.การฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ เช่น การผ่าตัด 2.การฝึกปฏิบัติการทหาร เช่น การบิน การจู่โจมแระชิดตัว

13 ข้อดีของโลกเสมือนจริง
การประยุกต์ใช้ระบบโลกเสมือนจริงในการทดลองสามารถ ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองใน สภานการณ์จริง ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ฝึกปฏิบัติโดยใช้ระบบโลก เสมือนจริง ช่วยให้สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มากกว่า ทดลองจากสถานการณ์จริงซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิต สินค้าและบริการ

14 ช่วยสร้างสิ่งที่อาจจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ โดยการเติมเต็ม จินตนาการของมนุษย์ที่มีอยู่
ในการสื่อสารนั้น ระบบเสมือนจริงจะทำให้คู่สนทนามีความ ใกล้ชิดกันมากขึ้น เพราะได้สนทนาราวกับว่าอยู่ห้องเดียวกัน สร้างความสนุกสนานให้กับการเล่นเกมหรือชมภาพยนตร์ได้ สมจริงมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt โลกเสมือนจริง วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google