งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โฮมเธียเตอร์ HOME THEATER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โฮมเธียเตอร์ HOME THEATER."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โฮมเธียเตอร์ HOME THEATER

2 โฮมเธียเตอร์ (Home theater หรือ Home cinema)

3 โฮมเธียเตอร์ โดยพื้นฐานจะประกอบด้วย
อุปกรณ์แสดงภาพ แหล่งสัญญาณภาพ ระบบเครื่องเสียง

4 อุปกรณ์แสดงภาพและ แหล่งสัญญาณภาพ
จอภาพโทรทัศน์หรือวิดีโอ มอนิเตอร์และแหล่งโปรแกรมกำเนิดสัญญาณภาพ หากเปรียบเทียบกับระบบโรงภาพยนตร์แล้ว ทีวีหรือมอนิเตอร์ก็เปรียบเสมือนจอผ้าใบ แหล่งโปรแกรม หากเปรียบเสมือนเครื่องฉายไฟอาร์ค ซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น วีดีโอคาสเส็ทท์ หรือแผ่นดิสก์ ที่บรรจุสัญญาณก็เปรียบเสมือนแผ่นฟิล์มเซลลูลอยด์ทั้งหมดประสานกันเป็นภาพเคลื่อนไหว มีเสียงเป็นสื่อผสมให้รับรู้เหตุการณ์หรือเรื่องราวโดยสมบูรณ์ขึ้น

5 ระบบเครื่องเสียง ส่วนมาก ผู้พัฒนาระบบเสียงจะเป็นผู้ที่คิดค้นระบบเสียงออกมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เราเห็นระบบเสียงแปลกๆ ออกมาอยู่เรื่อย เช่น

6 Dolby Surround คือรูปแบบเสียงที่สร้างบรรยากาศเสียงให้เหมือน ภายในโรงภาพยนตร์ เครื่องเล่นวิดีโอและเลเซอร์ดิสก์

7 ระบบ DTS ระบบเสียงที่เซอราวนด์รอบทิศทาง ให้เสียงที่มิติ อีกทั้งระบบเสียงนี้สามารถที่จะให้เสียงที่มีพลังและมีความคมชัดที่ดี ซึ่งเป็นระบบเสียงคุณภาพสูงและมีอยู่ในอุปกรณ์ราคาแพงๆ ระบบเสียงแบบนี้จะพบได้ในระบบ DVD เหมาะสำหรับระบบโฮมเธียเตอร์ในปัจจุบัน

8 ระบบ THX คือมาตรฐานที่ใช้ในระบบ โฮมเธียเตอร์ ถือว่าเป็น ป้ายการันตีได้ว่า เครื่องเสียง , ลำโพง เหล่านั้น สามารถผ่านมาตรฐานต่างๆที่กำหนดไว้ สรุปก็คือ หากระบบเสียง ดิจิตอลในภาพยนตร์ เปรียบเสมือน แผ่นซีดี โรงภาพยนตร์ ระบบ THX ก็คือการได้ฟังแผ่นซีดี ผ่านเครื่องเสียง ชั้นเยี่ยม

9 จบการนำเสนอ โดย น.ส.กฤษณา กอนแก้ว ปวส.2/1 การบัญชี เลขที่ 2


ดาวน์โหลด ppt โฮมเธียเตอร์ HOME THEATER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google