งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FRONT-END Beautiful & Responsive website. WEB STRUCTURE FRONT-END BACK-END SYSTEM MOBILE FRONT-END HTML CSS PHP Others lang. Ruby, Python java Others.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FRONT-END Beautiful & Responsive website. WEB STRUCTURE FRONT-END BACK-END SYSTEM MOBILE FRONT-END HTML CSS PHP Others lang. Ruby, Python java Others."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FRONT-END Beautiful & Responsive website

2 WEB STRUCTURE FRONT-END BACK-END SYSTEM MOBILE FRONT-END HTML CSS PHP Others lang. Ruby, Python java Others lang. Ruby, Python java Apache MySQL INTERNETINTERNET

3 WEB STRUCTURE FRONT-END BACK-END SYSTEM MOBILE FRONT-END HTML CSS PHP Others lang. Ruby, Python java Others lang. Ruby, Python java Apache MySQL INTERNETINTERNET

4 WE ARE FRONT-END DEVELOPER

5 RESPONSIVE DESIGN

6 FRONT-END FRAMEWORK ทำให้พัฒนาเว็บที่สวยงามได้ง่ายขึ้น เพียงแค่ เรียกใช้ ส่วนมาก Framework จะทำให้ Web เรา responsive เปรียบเสมือน Library ที่เขียน css มาให้แล้ว เพียง link framework เข้ามา แล้วทำการกำหนด class ให้ตรงที่ Framework กำหนด

7 CSS FRAMEWORK

8 JAVASCRIPT FRAMEWORK

9 CSS & HTML PREPROCESSOR Blade

10 CROSS-MOBILE FRAMEWORK

11 WEB STRUCTURE FRONT-END BACK-END SYSTEM MOBILE FRONT-END HTML CSS PHP Others lang. Ruby, Python java Others lang. Ruby, Python java Apache MySQL INTERNETINTERNET

12 BACK-END FRAMEWORK

13 WEB STRUCTURE FRONT-END BACK-END SYSTEM MOBILE FRONT-END HTML CSS PHP Others lang. Ruby, Python java Others lang. Ruby, Python java Apache MySQL INTERNETINTERNET

14 SYSTEM ADMIN(INFRASTRUCTURE) TOOLS


ดาวน์โหลด ppt FRONT-END Beautiful & Responsive website. WEB STRUCTURE FRONT-END BACK-END SYSTEM MOBILE FRONT-END HTML CSS PHP Others lang. Ruby, Python java Others.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google