งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน PHP ติดต่อ MySQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน PHP ติดต่อ MySQL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน PHP ติดต่อ MySQL
บทที่ 9 การเขียน PHP ติดต่อ MySQL

2 การแก้ไขข้อมูล สร้าง formupdate.php

3 สร้าง formupdate.php นำฟอร์มเดิมของการเพิ่มข้อมูลมาแก้ไข
เพิ่ม สคริปต์ php ส่วนแรก เพิ่มหลังจากแท็กเปิด <body> <?php include "config.php"; $sql = "SELECT * FROM register where mem_id='$mem_id'"; $result = mysql_query( $sql, $conn ); $am = mysql_fetch_array($result); ?>

4 สร้าง formupdate.php (ต่อ)
นำข้อมูลจาก database ขึ้นมาแสดงตรงตำแหน่งที่ต้องการ นำเมาส์คลิกตรง inputobject ชื่อสกุล <input name="name" type="text" id="name3" value="<?=$am[mem_name];?>" size="50" maxlength="50">

5 สร้าง formupdate.php (ต่อ)
นำเมาส์คลิกตรง inputobject ที่อยู่ <textarea name="address" cols="30" rows="4" id="textarea2"><?=$am[mem_add];?></textarea>

6 สร้าง formupdate.php (ต่อ)
<label> <? if($am[gender] == "male"){$sexm="checked";}else{$sexm="";} if($am[gender] == "female"){$sexf="checked";}else{$sexf="";} ?> <input type="radio" name="gender" value="male" <?=$sexm;?>>ชาย</label> <input type="radio" name="gender" value="female" <?=$sexf;?>>หญิง</label>

7 สร้าง formupdate.php (ต่อ)
คลิกตรง select เลือกอายุ <select size="1" name="age"> <? if($am[age] == "18-22"){$age="selected";}else{$age="";} ?> <option value="18-22" <?=$age;?>>18-22</option> if($am[age] == "23-27"){$age="selected";}else{$age="";} <option value="23-27" <?=$age;?>>23-27</option>

8 <? if($am[age] == "28-32"){$age="selected";}else{$age="";} ?> <option value="28-32" <?=$age;?>>28-32</option> if($am[age] == "33-40"){$age="selected";}else{$age="";} <option value="33-40" <?=$age;?>>33-40</option> </select>

9 สร้าง formupdate.php (ต่อ)
คลิกเลือกชื่อล็อกอิน <input name="login" type="text" id="login3" value="<?=$am[login];?>" size="20" maxlength="15">

10 สร้าง formupdate.php (ต่อ)
คลิกเลือกรหัสผ่าน <input name="login" type="text" id="login3" value="<?=$am[pass];?>" size="20" maxlength="15">

11 สร้าง formupdate.php (ต่อ)
คลิกเลือกแถวกิจกรรมยามว่าง

12 <? if($am[acti1] == "read"){$a1="checked";}else{$a1="";} if($am[acti2] == "sport"){$a2="checked";}else{$a2="";} if($am[acti3] == "movie"){$a3="checked";}else{$a3="";} ?> <input name="acti1" type="checkbox" id="acti13" value="read" <?=$a1;?>>อ่านหนังสือ<br> <input name="acti2" type="checkbox" id="acti23" value="sport" <?=$a2;?>>เล่นกีฬา<br> <input name="acti3" type="checkbox" id="acti33" value="movie" <?=$a3;?>>ดูหนัง<br>


ดาวน์โหลด ppt การเขียน PHP ติดต่อ MySQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google