งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาง วิชนีรัตน์ นาม ทอง.  เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา ของภาษา HTML  สามารถสร้างเว็บไซด์ของ ตนเองได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาง วิชนีรัตน์ นาม ทอง.  เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา ของภาษา HTML  สามารถสร้างเว็บไซด์ของ ตนเองได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาง วิชนีรัตน์ นาม ทอง

2  เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา ของภาษา HTML  สามารถสร้างเว็บไซด์ของ ตนเองได้

3  สามารถบอกถึงความ เป็นมาของการพัฒนาการ เขียนเว็บไซด์ด้วยภาษา HTML  สามารถพัฒนาด้าน ศักยภาพของผลงานตนเอง ได้

4 สามารถสร้างเว็บไซด์ที่ สวยงามและมีผู้คนเข้าไปเยี่ยม ชมได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยัง เป็นเว็บแบบเปิดเสรีที่ผู้คน สามารถ อัพโหลดไฟล์ข้อมูล ต่าง ๆลงบนเครือข่าย อินเตอร์เน็ตอย่างสัมฤทธิ์ผล

5  สามารถพบเห็นได้ทั่วไปบนเครือข่าย อินเตอร์เน็ตอีกทั้งยังสามารถ พัฒนาการเขียนเว็บเบราว์เซอร์ที่มี ประสิทธิภาพประสิทธิผล  ยังมีขีดข้อจำกัดความของผู้เขียนเว็บ แต่ผู้ที่จะนำผลงานไปต่อยอดต้อง ตอบคำถามของเว็บได้เป็นอย่างดี

6  สามารถพัฒนาการเขียนเว็บด้วย ภาษา HTML ควบคู่ไปกับภาษา อื่นได้ ตัวอย่างเช่น ภาษา Java script ภาษา W3C ภาษา PHP รวมไปถึงภาษา XHTML และ ภาษา C, C++ เพื่อเป็นการ พัฒนาคุณภาพของเว็บไซด์ได้ เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt นาง วิชนีรัตน์ นาม ทอง.  เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา ของภาษา HTML  สามารถสร้างเว็บไซด์ของ ตนเองได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google