งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง30219 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง30219 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง30219 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การสร้างฐานข้อมูล ง30219 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

2 สร้าง Database กรณีเริ่มเปิดโปรแกรม Access 2003
คลิกเมนู File แล้วเลือกคำสั่ง New คลิก Blank Document หรือคลิกที่ไอคอน

3 จะปรากฎ Task Panes ด้านขวาให้เลือก Blank database…

4 จะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ์ดังรูป
ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Create

5 สร้าง Database ด้วย Wizard
คลิกเมนู File เลือกคำสั่ง New เลือกแถบ On my computer…

6 เลือกที่แถบ Database แล้วเลือกไอคอนของ Template ที่ต้องการใช้งาน แล้วคลิกปุ่ม OK

7 ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Create

8 เมื่อเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการสร้าง Database Wizard โปรแกรมจะบอหให้ทราบว่าจะทำการเก็บข้อมูลอะไรให้บ้างในนี้หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม Next

9 เลือก Field ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Next

10 เลือกรุปแบบ Form ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Next

11 เลือกรูปแบบ Report ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Next

12 ตั้งชื่อที่ต้องการให้เป็น Title ของ Database แล้วคลิกปุ่ม Next

13 กำหนดว่าต้องการเริ่มใช้งาน Database นี้เลยหรือไม่ แล้วคลิกปุ่ม Finish จากนั้นรอสักครู่ โปรแกรมจะทำการสร้าง Database ให้

14 เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยจะได้ตัวอย่างดังภาพ เพื่อเข้าสู่การเริ่มต้น Database นี้

15 การปิด Database การปิด Database ทำได้ 2 วิธีคือ คลิกปุ่ม Close ที่หน้าต่างของ Database หรือเปิด Database อื่น ๆ ขึ้นมา (รายละเอียดอยูในหัวข้อ ต่อไป) Database ที่เปิดอยุ่ก็จะถูกปิดไปโดยอัตตโนมัติ เพราะจะนั้นแสดงว่าใน การใช้งานโปรแกรม แต่ล่ะครั้งจะสามารถเปิดได้เพียงครั้งล่ะหนึ่ง Database เท่านั้น

16 การเรียกใช้ Database 1. คลิกเมนู File เลือกคำสั่ง Open หรือคลิกปุ่ม Open บนทูลบาร์ 2. เลือกโฟลเดอร์ที่เก้บ Database ที่ต้องการใช้งาน จากนั้นเลือก Database แล้วคลิกปุ่ม Open


ดาวน์โหลด ppt ง30219 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google