งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งโปรแกรมเพื่อจัดการร้านค้าออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งโปรแกรมเพื่อจัดการร้านค้าออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งโปรแกรมเพื่อจัดการร้านค้าออนไลน์
ด้วย LaiThai-eCommerce Edition_Virtuemart

2 ติดตั้งโปรแกรมช่วยจัดการฐานข้อมูลในระบบ ด้วย Appserv หรือ Wamp Server

3 ติดตั้งโปรแกรม LaiThai(Joomla)
ติดตั้งภายในโปรแกรม WebServer ที่ติดตั้งเสร็จแล้วภายใต้โฟลเดอร์ www

4 ทำการทดสอบโดยการพิมพ์ http://localhost ผ่าน Web Browser

5 จะปรากฏชื่อโฟลเดอร์โปรแกรมที่ติดตั้งเสร็จ ภายใน
คลิกเลือกเพื่อสร้างฐานข้อมูลต่อไป ปรากฏชื่อโฟลเดอร์ที่สร้าง

6 สร้างฐานข้อมูลสำหรับติดตั้งข้อมูลในร้านค้า
ใส่ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการ

7 เมื่อสร้างฐานข้อมูลเสร็จจะปรากฏข้อความบอก
แสดงข้อความเมื่อฐานข้อมูลเสร็จแล้ว

8 กรณีที่ใช้ Appserv เป็นโปรแกรมช่วยจัดการ
Run Appserv หลังจากทำการรันโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเริ่มต้นการติดตั้ง ให้กดที่ปุ่ม Next >

9 การติดตั้ง Appserv (ต่อ)
-ให้ยอมรับการใช้งาน กดที่ปุ่ม I Agree

10 การติดตั้ง Appserv (ต่อ)
-เลือกตำแหน่งที่ต้องการจะลงของโปรแกรม

11 การติดตั้ง Appserv (ต่อ)
-เลือกทุกช่องแล้วกดปุ่ม Next >

12 การติดตั้ง Appserv (ต่อ)
-ให้ใส่ password ของ root ทั้งสองช่อง - รอจนติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วกดปุ่ม Finish

13 ย้อนกลับมาติดตั้งโปรแกรมจัดการร้านค้า
แตกโปรแกรมลงในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ครั้งแรกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

14 ติดตั้งโปรแกรมผ่าน เว็บบราวเซอร์ ตามขั้นตอน

15 แสดงสถานะการตรวจสอบก่อนติดตั้งโปรแกรม
ข้อความว่า “สนับสนุน” เมื่อไม่มีข้อผิดพลาด

16 คลิกปุ่ม “ถัดไป” ในการแสดงลิขสิทธิ์ของโปรแกรม

17 กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล
2 1 กรอกข้อมูลและอ้างชื่อฐานข้อมูลที่สร้างไว้แล้วในขั้นตอนนี้

18 คลิกปุ่ม “ถัดไป” สำหรับ ผ่านการตั้งค่า FTP

19 กำหนดค่าระบบ และหากต้องการติดตั้งตัวอย่างข้อมูลในฐานข้อมูลให้คลิกปุ่มติดตั้ง แล้วจึงคลิกปุ่ม “ถัดไป”
3 1 2

20 แสดงข้อความเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม ทดสอบโดยคลิกดูหน้าเว็บไซต์

21 เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Install ที่อยู่ภายในโปรแกรม
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วควรเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่ออื่นหรือลบทิ้งก็ได้

22 แสดงหน้าเว็บไซต์สำเร็จ

23 หากเลือกเข้าหน้าผู้ดูแลเพื่อเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บ จะเข้าสู่หน้า Login ดังภาพ

24 Backend สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หลังร้าน

25 เข้าสู่โปรแกรมเสริมในการจัดการร้านค้าผ่าน คอมโพเน้นท์ -> “VirtueMart”

26 โครงร่างแบบง่าย : เมนูการปรับแต่งอยู่ซ้ายมือ

27 โครงร่างแบบขยาย : เมนูการปรับค่าจะอยู่ด้านบน


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งโปรแกรมเพื่อจัดการร้านค้าออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google