งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี
4.4.5 แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 ใส่แผ่นดีวีดีต้นฉบับที่ต้องการคัดลอก ลงในช่องดีวีดีไดร์ฟ (DVD Drive)

3 เปิดโปรแกรม Nero > ไปที่ Start > All programs > Nero > Nero StartSmart
2. คลิก Nero Start Smart All Programs เมนู Start

4 จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมา > เลือกเป็นชนิดของดีวีดี
3. คลิก

5 นำเม้าส์ไปวางบนไอคอนคัดลอก และแบ็คอัพ คลิก ไอคอน คัดลอก DVD
4. คลิก 5. คลิก

6 จะปรากฏหน้าต่าง Nero Express ขึ้นมา > ตั้งค่าดังนี้
6.

7 Source Drive : เลือกเป็นไดร์ฟที่ใส่แผ่นดีวีดีต้นฉบับ
Destination Drive : เลือกเป็นไดร์ฟที่ใส่แผ่นดีวีดีเปล่า ที่ต้องการทำสำเนา คลิก คลิก

8 Writing Speed : กำหนดความเร็วในการคัดลอกแผ่น เป็น 4X
สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 2X – 16X Number of copies : กำหนดจำนวนสำเนาแผ่น เช่น 2 แผ่น / 10 แผ่น คลิก คลิก

9 คลิกปุ่ม Copy 7. คลิก

10 รอโปรแกรมสร้าง Image File สักครู่
8.

11 เครื่องจะคายแผ่นดีวีดีต้นฉบับออกมา > ใส่แผ่นดีวีดีเปล่าลงไปแทน
เครื่องจะคายแผ่นดีวีดีต้นฉบับออกมา > ใส่แผ่นดีวีดีเปล่าลงไปแทน รอการทำสำเนาจนเสร็จ 9.

12 รอการทำสำเนา 10.

13 การ Burn เสร็จสมบูรณ์ คลิกปุ่ม OK คลิกปุ่ม Next
11. คลิก 12. คลิก

14 คลิกปุ่ม Exit 13. คลิก

15 คลิกปุ่ม จบการทำงานโปรแกรม Nero
14. คลิก

16 ตรวจสอบข้อมูลในแผ่นดีวีดีที่สำเนาเสร็จแล้ว ว่าเหมือนกับแผ่นดีวีดีต้นฉบับหรือไม่
15. ตรวจสอบไฟล์ข้อมูล ในแผ่นซีดี


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google