งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำ ร หัน (รร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำ ร หัน (รร)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำ ร หัน (รร)
คู่มือการใช้ สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำ ร หัน (รร) สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ โดย นางสาววรรณภา รุ่นแรก ครู โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต ๒

2 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์
เสนอ สื่อเสริมความรู้เรื่อง ร หัน (รร) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โดย นางสาววรรณภา รุ่นแรก

3 ร หัน (รร) เนื้อหาของบทเรียน หลักการอ่าน คำ ร หัน
คำ รร หรือที่เรียกว่า ร หัน เป็นการใช้พยัญชนะ ร ๒ ตัว โดย ร ตัวแรก จะทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศ ร ตัวหลัง ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแม่กน คำ รร แบบมีตัวสะกด ออกเสียงไม้หันอากาศ กับตัวสะกดที่ตามมาด้านหลัง หลักการอ่าน คำ ร หัน คำ รร โดยไม่มีตัวสะกด อ่านออกเสียงเป็น อัน คำ รร แบบมีตัวสะกด และมีตัวการันต์ด้านท้าย อ่านออกเสียงเป็นไม้หันอากาศ กับตัวสะกดแม่ กน

4 เนื้อหาของบทเรียน คำ รร โดยไม่มีตัวสะกด อ่านออกเสียงเป็น อัน เช่น บรรลุ บรรทุก กรรไกร จรรยา สรรเสริญ คำ รร แบบมีตัวสะกด ออกเสียงไม้หันอากาศ กับตัวสะกดที่ตามมาด้านหลัง เช่น วรรณนา ธรรมะ ศิลปกรรม สรรพนาม คำ รร แบบมีตัวสะกด และมีตัวการันต์ด้านท้าย อ่านออกเสียงเป็นไม้หันอากาศ กับตัวสะกดแม่ กน เช่น สร้างสรรค์ ครรภ์ พรรค์ อัศจรรย์

5 ฝึกอ่านออกเสียงคำ ร หัน
แบบฝึกอ่านคำ ร หัน ให้นักเรียนอ่านทีละคน ครูเป็นผู้ตรวจให้คะแนน ฝึกอ่านออกเสียงคำ ร หัน 60 จัดสรรค์ บรรทัด บรรทุก กรรไกร อุปสรรค ครรภ์ อัศจรรย์ วรรคตอน จรรยา วรรณนา ธรรมะ สรรเสริญ

6 ขีดเส้นใต้คำตอบในวงเล็บที่ถูกต้อง
แบบทดสอบ ครูเป็นผู้ตรวจให้คะแนน ขีดเส้นใต้คำตอบในวงเล็บที่ถูกต้อง 30 ๑. การ ผ่อนเป็นสิ่งที่ดี ( พรรค , พัก ) ๒. เป้ หลังมาคุยกับฉัน ( หัน , หรร ) ๓. ฉันหกล้มตรง หลังบ้าน ( บันได , บรรได ) ๔ เป็นแรงผลักดันให้ชีวิตก้าวต่อไปต่อไป (อุปสรรค , อุปสรรค์) ๕. หมู่บ้าน โครงการนี้น่าอยู่ ( จัดสรร , จัดสรรค์ )

7 แบบทดสอบ ครูเป็นผู้ตรวจให้คะแนน
30 ขีดเส้นใต้คำตอบในวงเล็บที่ถูกต้อง ๑. การ์ตูน เด็กๆ ชอบดู ( หันษา , หรรษา ) ๒. เราจะใส่บาตรในวัน ( เข้าพรรษา , เข้าพันษา ) ๓. นักการเมือง ต้องมีสังกัด ( พรรค , พัก ) ๔. การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ต้องเว้น ( วรรค , วัก ) ๕. เสื้อผ้าร้านนี้ สวยงามทุกตัว ( สีสัน , สีสรรค์ )

8 บรรจุ อ่านว่า .............. บัน - จุ บรร - จุ
แบบทดสอบหน้า 8-12 ให้นักเรียนเลือกคำตอบพร้อมกันทุกคน 5 บรรจุ อ่านว่า บัน - จุ บรร - จุ

9 5 กรรไกร อ่านว่า กัน - ไกร กรร - ไกร

10 5 สรรพนาม อ่านว่า สัน - พะ - นาม สับ - พะ - นาม

11 5 ธรรมะ อ่านว่า ทัน - มะ ทัม - มะ

12 5 อัศจรรย์ อ่านว่า อัด - สะ - จัน อัด - สะ - ไจ


ดาวน์โหลด ppt สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำ ร หัน (รร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google