งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102
หน่วยการเรียนที่3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สอนโดย นายวิเชียร มีสม

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกการป้องกันและแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ

3 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม 5 ทาง 1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
3 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม 5 ทาง 1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3. สิ่งแวดล้อมทางเคมี 4. สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 5. สิ่งแวดล้อมทางสังคม นายวิเชียร มีสม

4 เพื่อสุขภาพดีจะมีการป้องกันโรค - ความสะอาดของร่างกาย
4 เพื่อสุขภาพดีจะมีการป้องกันโรค - ความสะอาดของร่างกาย - การรับประทานอาหาร - ความสะอาดของบ้านเรือน - ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม

5 ประเมินภาวะสุขภาพ 1. ร่างกายมีความสมบูรณ์ 2. การเจริญเติบโตของร่างกาย
5 ประเมินภาวะสุขภาพ 1. ร่างกายมีความสมบูรณ์ 2. การเจริญเติบโตของร่างกาย เป็นไปอย่างปกติ 3. ร่างกายแข็งแรง ไม่เหนื่อยง่าย 4. การพักผ่อนเป็นไปอย่างปกติ

6 ประเมินภาวะสุขภาพ 5. การขับถ่ายไปอย่างปกติ 6. มีอารมณ์มั่นคง
7. มีความกระตือรือร้น 8. มีความร่าเริงแจ่มใส 9. มีความเป็นตัวของตัวเอง มีเหตุผล

7 สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหา
7 สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหา 1. มลพิษทางอากาศ 2. มลพิษทางน้ำ 3. มลพิษทางดิน 4. มลพิษทางขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล

8 4. การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 5. ภาวะแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ 6. ภัยธรรมชาติ
8 1. มลพิษทางอากาศ 1. ยานพาหนะต่างๆ 2. โรงงานอุตสาหกรรม 3. บ้านเรือน 4. การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 5. ภาวะแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ 6. ภัยธรรมชาติ 7. การระเบิดหินและการทดลองระเบิด

9 1. อันตรายต่อสุขภาพร่างกาย 1.1 เชื้อโรค 1.2 ก๊าซต่างๆ
9 2. มลพิษทางอากาศ 1. อันตรายต่อสุขภาพร่างกาย 1.1 เชื้อโรค 1.2 ก๊าซต่างๆ 1.3 สิ่งเจือปนในอากาศ 1.4 สารเคมีต่างๆ 2. อันตรายต่อทรัพย์สิน 3. อันตรายต่อพืชพันธุ์ธัญญาหาร

10 ป้องกันมลพิษทางอากาศ 1. ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ 2. ปลูกต้นไม้
10 ป้องกันมลพิษทางอากาศ 1. ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ 2. ปลูกต้นไม้ 3. รักษาความสะอาดบ้านเมือง 4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ

11 1. การระบายน้ำจากครัวเรือน 2. ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำ
11 2. มลพิษทางน้ำ 1. การระบายน้ำจากครัวเรือน 2. ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำ 3. โรงงานอุตสาหกรรม 4. การใช้ปุ๋ย

12 แนวทางการป้องกันมลพิษทางน้ำ 1. ควบคุมการระบายน้ำออก
12 แนวทางการป้องกันมลพิษทางน้ำ 1. ควบคุมการระบายน้ำออก 2. ให้ความร่วมมืออนุรักษ์แหล่งน้ำ 3. ไม่ตัดไม้ทำลายป่า 4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

13 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1.
13 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1.

14 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1. มนุษย์ทิ้งออกมา 2. มนุษย์ขับถ่ายออกมา
14 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1. มนุษย์ทิ้งออกมา 2. มนุษย์ขับถ่ายออกมา 3. เกิดจากธรรมชาติ

15 4. ผลกระทบต่อธุระกิจการงาน
23 มลพิษทางเสียง 1. อันตรายต่อประสาทหู 2. อันตรายต่อร่างกาย 3. อันตรายต่อจิตใจ 4. ผลกระทบต่อธุระกิจการงาน

16 4. ผลกระทบต่อธุระกิจการงาน
15 มลพิษทางเสียง 1. อันตรายต่อประสาทหู 2. อันตรายต่อร่างกาย 3. อันตรายต่อจิตใจ 4. ผลกระทบต่อธุระกิจการงาน


ดาวน์โหลด ppt วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google