งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มลพิษทางกลิ่น โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มลพิษทางกลิ่น โชคชัย บุตรครุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มลพิษทางกลิ่น โชคชัย บุตรครุธ

2 10.สภาพของมลพิษทางกลิ่น
ปัญหามลพิษทางกลิ่นในประเทศไทย ได้แก่ กลิ่นเหม็นจากโรงงานอุสาหกรรม และกลิ่นเหม็นจากกองขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่ใกล้และได้สัมผัสกับกลิ่นเหล่านั้น

3 11.มลพิษทางกลิ่นจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
11.1 ปัญหากลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์ 11.2 ปัญหามลพิษทางน้ำและอากาศ

4 มลพิษทางเสียง โชคชัย บุตรครุธ

5 12. สภาพของมลพิษทางเสียง
มลพิษทางเสียง หรือเสียงเป็นพิษ หมายถึง เสียงไม่พึงประสงค์หรือเสียงที่ดังเกินขีดความสามารถที่โสตประสาทของมนุษย์จะรับได้ในสภาพปกติ โดยทั่วไปเสียงที่มีความดังเกินกว่า 70 เดซิเบล เอ หรือdb (A) ขึ้นไป จะเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินจนอาจทำให้หูพิการได้

6 13. แหล่งที่มาของมลพิษทางเสียง
13.1 เสียงจากยานพาหนะ 13.2 เสียงจากสถานประกอบการ 13.3 เสียงจากอาคารบ้านเรือน

7 14. ผลกระทบจากปัญหามลพิษทางเสียง
14.1อันตรายต่อระบบการได้ยิน 14.2อันตรายต่อสุขภาพจิต 14.3อันตรายต่อร่างกาย

8


ดาวน์โหลด ppt มลพิษทางกลิ่น โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google