งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

3 การประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา

4 อบรมเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 หลักสูตร การผลิตสารชีวินทรีย์ ณ อบต.บึงคอไห ม.9 ต.บึงคอไห วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

5 อบรมเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 หลักสูตร การผลิตสารชีวินทรีย์ ณ วัดเกตุประภา หมู่ 9 ต.บึงคำพร้อย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

6 อบรมครู-นักเรียน-แม่บ้านเกษตรกร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี หมู่ 4 ต.บึงคอไห วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

7 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าร่วมโครงงานการจัดเวทีประชาคม ปี 2557/58 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

8 นำสมาชิกกลุ่มแม่บ้านลำไทรไปจัดกระบวนการเรียนรู้องค์กรเกษตรกร ณ ฟาร์มเห็ด อำเภอลาดหลุมแก้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

9 ประชุมการจัดงานกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 58 ณ ห้องประชุมอำเภอลำลูกกา

10 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เยี่ยมเยียนเกษตรปลูกไผ่กิมจู ประมาณ 3 ไร่ แปลง น.ส.ละออ. วงษ์เพ็ง ตัดขาย กิโลกรัมละ 30 บาท. หมู่ 4 ต.บึงทองหลาง

11 ประชุมจัดทำแผนตำบลบึงทองหลาง และมอบวุฒิบัตร อกม
ประชุมจัดทำแผนตำบลบึงทองหลาง และมอบวุฒิบัตร อกม.ตำบลบึงทองหลาง วันที่ 23 ก.พ. 58 ณ ห้องประชุมวัดสุวรรณบำรุงราชวรราม ม. 11 ต.บึงทองหลาง

12 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนง.เกษตรอำเภอลำลูกกา

13 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภัณท์กำจัดศัตรูพืช วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ม.2 ต.ลำลูกกา

14 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเริมการผลิตข้าวปลอดภัยฯ (Pre GAP ข้าว) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ม.11 ต.บึงทองหลาง


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google