งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานส่งเสริมทันตสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานส่งเสริมทันตสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานส่งเสริมทันตสุขภาพ
คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี

2 ผลการดำเนินงาน การสาธิตการแปรงฟัน ฟันผุ ฟันไม่ผุ สอนโดยใช้โมเดล
เก็บข้อมูล 15 ต.ค – 4 ก.พ (เฉพาะในรายที่มารับบริการตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป) เริ่มสอนแปรงฟันโดยการปฏิบัติจริง 19 พ.ย. 2556 การสาธิตการแปรงฟัน ฟันผุ ฟันไม่ผุ สอนโดยใช้โมเดล 1 ราย ( 5 % ) 19 ราย ( 95%) สอนให้ปฏิบัติจริง 0 ราย ( 0 %) 20 ราย (100 %)

3 การสาธิตการแปรงฟัน ไม่ได้รับการแปรงฟันโดย ผปค. อย่างน้อย 2 ครั้ง / วัน แปรงฟันโดย ผปค. อย่างน้อย 2 ครั้ง / วัน สอนโดยใช้โมเดล 14 ราย (70 %) 6 ราย (30 %) สอนให้ปฏิบัติจริง 8 ราย (40 %) 12 ราย (60 %)

4 การสาธิตการแปรงฟัน มีแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่ฟันหน้า ไม่มีมีแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่ฟันหน้า สอนโดยใช้โมเดล 14 ราย (70 %) 6 ราย (30 %) สอนให้ปฏิบัติจริง

5 ข้อดีของการสอนแปรงฟัน แบบวิธีให้ปฏิบัติจริง
ผู้ปกครองให้ความสนใจดี เห็นวิธีการแปรงฟันที่เป็นรูปธรรมนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน มีประเด็นแลกเปลี่ยนวิธีการในการแปรงฟันกับเด็กระหว่างผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ หลังจากสอนแปรงฟันแบบวิธีให้ปฏิบัติจริงไม่พบมีฟันผุเพิ่มขึ้น หลังจากสอนแปรงฟันแบบวิธีให้ปฏิบัติจริงคราบจุลินทรีย์บริเวณฟันหน้าลดลง

6 ปัญหาและอุปสรรคในการสอนแปรง แบบปฏิบัติจริง
ใช้ระยะเวลาในการสอนเพิ่มขึ้น ทัศนคติ ความเชื่อของผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีปัญหาด้านสุขภาพ ผู้ปกครองที่พาเด็กมารับวัคซีนไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก เด็กย้ายที่อยู่บ่อย

7

8

9

10

11

12

13

14

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt งานส่งเสริมทันตสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google