งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nursery ก็ลดโลกร้อนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nursery ก็ลดโลกร้อนได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nursery ก็ลดโลกร้อนได้
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่ ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

2 การดูแลรักษาสาย probe Sensor
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ทารกแรกเกิดที่รักษาตัวในหออภิบาลทารกระยะวิกฤต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จากแพทย์และพยาบาล รวมทั้งเครื่องมือในการช่วยประเมินอาการทารกที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ใช้เป็นประจำและใช้กับทารกทุกราย คือ เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด (pluse oximeter)

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด โดยจะติด sensor บริเวณฝ่ามือ หรือฝ่าเท้าไว้ตลอดเวลาและเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการชำรุดได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณข้อต่อระหว่างสายไฟกับตัว sensor เกิดการหัก งอ ทำให้สายไฟด้านในขาดชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซึ่งราคาสายไฟและตัว sensor ราคาประมาณ 12,000 บาท ซึ่งเป็นราคาค่อนข้างสูง

4 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ด้วยสาเหตุดังกล่าวพยาบาลจึงเห็นถึงความสำคัญของปัญหา โดยคิดนวตกรรมเพื่อป้องกันการชำรุดของสายไฟกับตัว sensor โดยนำสาย extension ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ยืดอายุการใช้งานของสายไฟ และช่วยประหยัดงบประมาณให้แก่หน่วยงาน

5 PROBE SENSORชนิดต่างๆ

6 PROBE SENSORชนิดต่างๆ

7 ลักษณะการติด PROBE SENSOR

8 ลักษณะการติด PROBE SENSOR

9 การชำรุดของสาย

10 การชำรุดของสาย

11 การแก้ไขที่เคยทำมา ใช้ Micro pore พันทับสาย PROBE SENSOR ข้อเสีย
ราคาแพง ไม่สวยงาม

12 การแก้ไขที่เคยทำมา

13 การปรับให้ใช้งานได้นานขึ้น
อุปกรณ์ EXTENSION TUBE ที่ใช้แล้ว MICROPORE

14 วิธีทำ 1.ตัดสาย extension โดยวัดความยาวให้เท่ากับสายsensor
4.พันปลายทั้ง2ด้านด้วย microspore

15 วิธีการหุ้มสายPROBE SENSOR

16 ลักษณะ PROBE SENSOR ที่หุ้มสายแล้ว

17 สรุปผลการใช้ PROBE SENSOR
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 เด็กเกิดมีชีพทั้งหมด 1387 1258 1276 1086 จำนวนเด็กที่รับใน NS 1082 890 776 766 จำนวน Pulse Oximeter 5 6 8 9 จำนวนที่probeเบิก 15 10 ยังไม่ได้เบิก (ใช้ของเดิม)

18 สรุปผลที่ได้จากการดำเนินการ
จำนวนการเบิก PROBE SENSOR ลดลง ยืดอายุของการใช้งานของ PROBE SENSOR ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงาน แบ่งปันความรู้และสามารถนำไปใช้ได้กับทั้งในรพ.และหน่วยงานอื่นๆ

19 สรุปผลที่ได้จากการดำเนินการ
เกิดนวัตกรรมใหม่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เกิดความภาคภูมิใจในหน่วยงาน มีการทำงานเป็นทีม การนำสาย extension ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดภาวะโลกร้อน

20 ปัจจัยความสำเร็จ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดทีมงานช่วยกันคิดระดมสมอง
หัวหน้าหน่วยงานให้การสนับสนุน ทีมงานมีความสามัคคี และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มีการลองผิดลองถูก เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุด บรรยากาศในการทำงานดี เอื้อกับการคิดค้น เรียนรู้ และสร้างความรู้ใหม่ๆ

21 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Nursery ก็ลดโลกร้อนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google