งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างภายในของโลก แบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างภายในของโลก แบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างภายในของโลก แบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพ

2 โครงสร้างภายในของโลก แบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพ
โครงสร้างภายในของโลก แบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพ   นักธรณีวิทยา แบ่งโครงสร้างภายในของโลก ออกเป็น 5 ส่วน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทาง กายภาพ ดังนี้            

3 ลิโทสเฟียร์ (Lithosphere)
คือ ส่วนชั้นนอกสุดของโลก ประกอบด้วย เปลือกโลกและ แมนเทิลชั้นบนสุด ดังนี้  เปลือกทวีป (Continental crust) ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิตมีความหนาเฉลี่ย 35 กิโลเมตร ความหนาแน่น 2.7 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร                    

4 ลิโทสเฟียร์ (Lithosphere)
  เปลือกสมุทร (Oceanic crust) เป็น หินบะซอลต์ความหนาเฉลี่ย 5 กิโลเมตร ความหนาแน่น 3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (มากกว่าเปลือกทวีป)                   

5 ลิโทสเฟียร์ (Lithosphere)
 แมนเทิลชั้นบนสุด (Uppermost mantle) เป็นวัตถุแข็งซึ่งรองรับเปลือกทวีปและเปลือกสมุทร อยู่ลึกลงมาถึงระดับลึก 100 กิโลเมตร            

6 แอสทีโนสเฟียร์ (Asthenosphere)
เป็นแมนเทิลชั้นบนซึ่งอยู่ใต้ลิโทสเฟียร์ลงมาจนถึง ระดับ 700 กิโลเมตร เป็นวัสดุเนื้ออ่อนอุณหภูมิ ประมาณ 600 – 1,000C เคลื่อนที่ด้วยกลไกการ พาความร้อน (Convection) มีความหนาแน่น ประมาณ 3.3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร           

7 เมโซสเฟียร์ (Mesosphere)
  เป็นแมนเทิลชั้นล่างซึ่งอยู่ลึกลงไปจนถึงระดับ 2,900 กิโลเมตร มีสถานะเป็นของแข็งอุณหภูมิ ประมาณ 1,000 – 3,500C มีความหนาแน่น ประมาณ 5.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร            

8 แก่นชั้นนอก (Outer core)
  อยู่ลึกลงไปถึงระดับ 5,150 กิโลเมตร เป็น เหล็กหลอมละลายมีอุณหภูมิสูง 1,000 – 3,500C เคลื่อนตัวด้วยกลไกการพาความร้อน ทำให้เกิด สนามแม่เหล็กโลก มีความหนาแน่น 10 กรัมต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร          

9 แก่นชั้นใน (Inner core)

10


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างภายในของโลก แบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google