งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Structure of the Earth)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Structure of the Earth)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Structure of the Earth)
โครงสร้างภายในโลก (Structure of the Earth) โครงสร้างภายในโลกจะมีการแบ่งเป็นชั้นๆ เหมือนหัวหอม เพราะอะไร ? Structure of the Earth

2 โลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
พิจารณาจากทฤษฎีการกำเนิดของดวงดาว ที่ยอมรับกันอยู่ในปัจจุบัน Expansion Nebula Supernova Galaxy, Star BigBang Big bang - 15 พันล้านปีที่แล้ว Solar System - เกิดขึ้นเมื่อราว 5 พันล้านปีที่ผ่าน มา Structure of the Earth

3 ภาพจำลองการเกิดระบบสุริยะจักรวาล
Structure of the Earth

4 โลก - มีองค์ประกอบของสารได้แก่ MgO, SiO2, FeO, Fe, Ni, some water, NH4
ดาวเคราะห์วงใน (Inner Planets) - มีองค์ประกอบเป็นพวกธาตุ หนัก มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดที่อุณหภูมิสูงมาก โลก - มีองค์ประกอบของสารได้แก่ MgO, SiO2, FeO, Fe, Ni, some water, NH4 ดาวเคราะห์วงนอก (Outer Planets) - มีองค์ประกอบเป็นพวก ธาตุเบา มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดที่อุณหภูมิต่ำ ดังนั้น ดาว Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune จึงมีองค์ประกอบเป็นธาตุเบาของ hydrogen, methane, ammonia ices Structure of the Earth

5 โลกและมหาสมุทร เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 4.5 พันล้านปีที่แล้ว
ธาตุหนักเช่นเหล็ก ถูกดึงดูดให้มาสะสมรวมกัน ที่ใจกลางโลก ธาตุที่เบากว่า เช่น silicon, magnesium, aluminum, oxygen ก็มีการจัดเรียงตัวในชั้นนอกออกมา Structure of the Earth

6 น้ำในโลก 1. ถูกขับออกมาจากภายในโลก โดยภูเขาไฟ ในรูปของไอน้ำ
2. จากดาวหางที่วิ่งเข้ามาชนโลก Structure of the Earth

7 ลักษณะภายในของโลก แบ่งเป็น 3 ชั้น
(ตามองค์ประกอบทางเคมี) 1. Core 2. Mantle 3. Crust Structure of the Earth

8 ลักษณะโครงสร้างภายในโลก
Structure of the Earth

9 (แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมี)
Core (แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมี) ชั้นในสุด จากใจกลางโลกออกมา มีรัศมีประมาณ 3,470 km. 31.5% ของมวลโลก , 16% ของปริมาตรโลก มีความหนาแน่นมากที่สุด 13 g/cm3 มีองค์ประกอบเป็นธาตุหนัก ได้แก่ เหล็ก (90%) , นิเกิล , ซิลิคอน , กำมะถัน และธาตุหนักอื่น ๆ Structure of the Earth

10 (แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมี)
Mantle (แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมี) ถัดออกมาจากชั้น Core มีความหนาประมาณ 2,900 km. 68.1% ของมวลโลก, 83% ของปริมาตรโลก ความหนาแน่น 4.5 g/cm3 องค์ประกอบเป็น ออกซิเจน , แมกนีเซียม และซิลิคอน อยู่ในสัดส่วน 4 : 2 : 1 Structure of the Earth

11 (แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมี)
Crust (แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมี) ชั้นเปลือกโลก อยู่นอกสุด บางที่สุด 0.4% ของมวลโลก , < 1% ของปริมาตรโลก แบ่งเป็น 2 ชนิด 1. Oceanic crust 2. Continental crust Structure of the Earth

12 Oceanic crust Continental crust Crust แบ่งเป็น 2 ชนิด
Structure of the Earth

13 Crust (แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมี)
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. Oceanic crust เป็นเปลือกโลกส่วนที่รองรับบริเวณมหาสมุทร มีความหนาประมาณ 11 km. , ความหนาแน่น 2.9 g/cm3 องค์ประกอบเป็นหิน Basalt (magnesium silicate) หรือ SiMa 2. Continental crust เป็นเปลือกโลกส่วนที่เป็นตัวทวีป มีความหนาประมาณ 35 km. , ความหนาแน่น 2.7 g/cm3 องค์ประกอบเป็นหิน Granite (aluminum silicate) หรือ SiAl Structure of the Earth

14 การแบ่งลักษณะโครงสร้างภายในโลก ตามคุณสมบัติทางกายภาพ :
ตามคุณสมบัติทางกายภาพ : 1. Core 2. Mesosphere 3. Asthenosphere 4. Lithosphere Structure of the Earth

15 Core (แบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพ)
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน Outer core มีอุณหภูมิสูงสุด ~ 4,000 o C มีคุณสมบัติเป็น ของเหลว ไหลได้ Inner core มีอุณหภูมิสูงสุด ~ 4,800 o C มีคุณสมบัติเป็น ของแข็ง ** สนามแม่เหล็กโลกเกี่ยวข้องกับการไหล ของ outer core รอบ inner core Structure of the Earth

16 Lithosphere Asthenosphere Mesosphere
อยู่ชั้นนอกสุด เย็นตัวแล้ว แข็งและแตกหักได้ มีความหนาประมาณ km. Asthenosphere เป็นส่วนชั้นหินเหลวถัดออกมาจาก Mesosphere อุณหภูมิ 1,500 o C อยู่ถัดออกมาจาก outer core อุณหภูมิ ~ 1, ,000 o C เป็นของแข็ง Mesosphere Structure of the Earth

17 Overlap Structure of the Earth

18 เรารู้ได้อย่างไรว่าโลกมีโครงสร้างภายในอย่างไร ?
ศึกษาจากการตรวจจับคลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด อาศัยคุณสมบัติของคลื่น ที่เคลื่อนที่ได้แตกต่างกัน ในตัวกลางต่าง ๆ คลื่นแผ่นดินไหวมี 2 ชนิด คือ P - wave และ S - wave Structure of the Earth

19 คลื่นแผ่นดินไหว 1. P - wave (Primary หรือ Compressional waves)
- เป็นคลื่นตามยาวคล้ายคลื่นเสียง หรือ คลื่นที่เกิดในสปริง - เดินทางได้ในตัวกลางทั้งของแข็งและของเหลว 2. S - wave (Secondary หรือ Shear waves) - คลื่นตามขวาง เหมือนกับการสั่นของเชือก - ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลวได้ Structure of the Earth

20 Structure of the Earth

21 อาศัยคุณสมบัติที่ต่างกันของ P -waves และ S -waves
เราสามารถที่จะทราบโครงสร้างภายในโลกอย่างหยาบ ๆ ได้ Structure of the Earth

22 Structure of the Earth

23 Structure of the Earth

24 Isostatic Equilibrium หรือ Isostasy
คือ การปรับสมดุลย์มวลของชั้นเปลือกโลกที่ล่องลอยอยู่ บนหินเหลว (Asthenosphere) เหมือนกับการลอยของก้อนน้ำแข็ง หรือ เรือลอยในน้ำ ถ้ามีมวลมาก ก็มีส่วนที่จมลงไปในน้ำมาก ถ้ามีมวลน้อย ก็มีส่วนที่ลอยโผล่ขึ้นมาให้เห็นมาก เป็นสมดุลย์ของแรงลอยตัวกับมวลของวัตถุ Structure of the Earth

25 Structure of the Earth

26


ดาวน์โหลด ppt (Structure of the Earth)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google