งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยากาศ

2 องค์ประกอบของอากาศ 1. แก๊ส
อากาศเป็นของผสมที่ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. แก๊ส

3 ความชื้น           ความชื้น หมายถึง จำนวนไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ความชื้นของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความดัน และอุณหภูมิ 

4 การแบ่งชั้นบรรยากาศ เทอร์โมสเฟียร์ เมโซสเฟียร์ สตราโทสเฟียร์
 นักวิทยาศาสตร์แบ่งบรรยากาศออกเป็นชั้นๆ โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง หลายรูปแบบ เช่นแบ่งตามความแตกต่างของอุณหภูมิ สมบัติของแก๊ส หรือแบ่งตามสมบัติทางอุตุนิยมวิทยา การแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ มี 4 ชั้น การแบ่งชั้นบรรยากาศ เทอร์โมสเฟียร์ เมโซสเฟียร์ สตราโทสเฟียร์ โทรโพสเฟียร์

5 ในชั้นนี้จะเกิดปรากฏการณ์ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ เมฆ ฝน หิมะ พายุ
1. ชั้นโทรโพสเฟียร์ อยู่สูงจากผิวโลกขึ้นไป10-12 กิโลเมตร เป็นชั้นที่มีอากาศร้อยละ 80ของอากาศทั้งหมด จึงเป็นชั้นที่มีความหนาแน่นมากที่สุด และใกล้ผิวโลกที่สุด ในชั้นนี้จะเกิดปรากฏการณ์ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ เมฆ ฝน หิมะ พายุ โทรโพสเฟียร์

6 2. ชั้นสตราโทสเฟียร์ อยู่ที่ระดับความสูงเหนือชั้น โทรโพสเฟียร์ขึ้นไปจนถึง กิโลเมตรจากพื้นโลก ในชั้นนี้แทบจะไม่มีไอน้ำเลย มีก๊าซโอโซนที่ระยะสูง กิโลเมตร อุณหภูมิสูงขึ้นตามระดับความสูงเพราะมีก๊าซโอโซนดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์เอาไว้ สตราโทสเฟียร์

7 ความสำคัญของบรรยากาศ
ชั้นสตราโทสเฟียร์ โอโซนในชั้นนี้ช่วยกรองแสง UV ที่เป็นอันตรายจาก ดวงอาทิตย์ได้ถึง 99% ทำให้มนุษย์ รอดพ้นจากการเป็นมะเร็งที่ผิวหนังและการเป็นต้อที่ดวงตา บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์มีความสงบ เครื่องบินไอพ่นจึงนิยมบินในตอนล่างของบรรยากาศชั้นนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่รุนแรงในชั้นโทรโพสเฟียร์ สตราโทสเฟียร์

8 3. ชั้นเมโซสเฟียร์                เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากชั้นสตราโทสเฟียร์ขึ้นไปอีก 40 กิโลเมตร  ชั้นนี้มีโอโซนน้อยมาก   เมโซสเฟียร์

9 เป็นชั้นที่อยู่ระหว่างความสูง 90 - 800 กิโลเมตร
4. ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ เป็นชั้นที่อยู่ระหว่างความสูง กิโลเมตร มีอุณหภูมิสูงกว่า 500 ºC การที่อุณหภูมิ สูงขึ้นก็เพราะการดูดกลืนรังสี UV โดย O2 และ N2 ซึ่งโมเลกุลส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ อิออน เทอร์โมสเฟียร์

10 ประโยชน์ของชั้นบรรยากาศ
1.ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะกับการดำรงชีวิตถ้าไม่มีชั้นบรรยากาศ กลางวันโลกอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส กลางคืนอุณหภูมิ -180 องศาเซลเซียส

11 ประโยชน์ของชั้นบรรยากาศ
ช่วยป้องกันอันตรายจากรังสีต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ เช่น รังสีอัลตร้าไวโอเลต จะถูกโอโซนดูดซับไว้บางส่วน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เซลล์ผิวหนังถูกทำลายและอาจทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้

12 ประโยชน์ของชั้นบรรยากาศ
ช่วยป้องกันอันตรายจากอนุภาคต่าง ๆที่มาจากนอกโลก เช่นอุกกาบาตหรือสะเก็ดจากดาวเคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้น

13 ประโยชน์ของชั้นบรรยากาศ
4. ส่วนผสมของแก๊สต่าง ๆ ในอากาศ ช่วยให้เกิดกระบวนการบางอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เช่นแก๊สออกซิเจนเป็นแก๊สที่ใช้ในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตและช่วยให้ไฟติด แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

14

15

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt บรรยากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google