งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของหินโดยประมาณ พบเป็น โดยรวมหินแปรไว้ในหินต้นกำเนิดเหล่านี้แล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของหินโดยประมาณ พบเป็น โดยรวมหินแปรไว้ในหินต้นกำเนิดเหล่านี้แล้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชนิดของหินโดยประมาณ พบเป็น โดยรวมหินแปรไว้ในหินต้นกำเนิดเหล่านี้แล้ว
โลกเกิดมาได้แล้วประมาณ 4600 ล้านปี โดยนักดาราศาสตร์สันนิษฐานว่า เกิดจากการหมุนวนของฝุ่นและแก๊ส ในอวกาศที่ เรียกว่า เนบิวลา แรงโน้มถ่วงระหว่างมวลทำให้ฝุ่นและแก๊สในอวกาศเกิดการยุบตัวและรวมกันจน ในที่สุดกลายเป็นระบบสุริยะ  ในปัจจุบัน พบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นหินอัคนี และหินแปร โดยมีหินชั้นประกอบอยู่น้อยมาก สามารถจำแนกตามประเภทและ ชนิดของหินโดยประมาณ พบเป็น หินอัคนี  95%  หินดินดาน  4%  หินทราย  0.75%  หินปูน  0.25%  โดยรวมหินแปรไว้ในหินต้นกำเนิดเหล่านี้แล้ว

3 1. ชั้นเปลือกโลก 2. ชั้นเนื้อโลก 3. ชั้นแก่นโลก
นักธรณีวิทยาศึกษาโครงสร้างภายในโลกจากการเดินทางของ “คลื่นซิสมิค” (Seismic waves) คือ คลื่นไหวสะทือนที่มีลักษณะคล้ายคลื่นแผ่นดินไหว ในการสำรวจโครงสร้างภายในของโลก ผลจากการตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนทำให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าโครงสร้างภายในของโลกตามองค์ประกอบทางเคมีแสดงลักษณะเป็นชั้น แต่ละชั้นมีสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกัน เมื่อแบ่งโครงสร้างของโลกตามลักษณะมวลสารสามารถแบ่งออกเป็นชั้นใหญ่ 3 ชั้น คือ  1. ชั้นเปลือกโลก 2. ชั้นเนื้อโลก 3. ชั้นแก่นโลก

4 เปลือกโลกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
เปลือกโลก (Crust) คือ ส่วนชั้นนอกสุดของโลก ประกอบด้วยส่วนที่อยู่ภายนอกที่เป็นแผ่นดินและน้ำกับส่วนที่เป็นหินแข็งซึ่งฝังลึกลงไปใต้ผิวดินและผิวน้ำ เปลือกโลกหนาประมาณ 6-35 กิโลเมตร เปลือกโลกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป หมายถึง ส่วนที่เป็นแผ่นดินทั้งหมด ประกอบด้วย ธาตุซิลิคอนและอะลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ มีสีจาง เรียกหินชั้นนี้ว่า หินไซอัล (Sial)  ซึ่งเป็นหินแกรนิต 2.  เปลือกโลกใต้มหาสมุทร หมายถึง ส่วนของเปลือกโลกที่ปกคลุมด้วยน้ำ ประกอบด้วยธาตุซิลิคอนและแมกนีเซียมเป็นส่วนใหญ่ มีสีเข้ม เรียกหินชั้นนี้ว่า หินไซมา (sima)  ซึ่งเป็นหินบะซอลต์

5 ชั้นเนื้อโลก (mantle)
เป็นชั้นที่อยู่ถัดลงไปจากเปลือกโลก ประกอบด้วยหินและแร่ธาตุต่าง ๆ หลายชนิด ซึ่งเป็นหินอัคนี ชั้นแมนเทิลมีความหนาประมาณ 3,000 กิโลเมตร  แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ 1.ชั้นเนื้อโลกส่วนบน เป็นหินที่เย็นตัวแล้ว บางส่วนมีรอยแตก เนื่องจากความ เปราะ ชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลก รวมกันเรียกว่า ธรณีภาค (lithosphere) มีความหนาประมาณ 100 กิโลเมตรนับจากผิวโลกลงไป 2. ชั้นฐานธรณีภาค (asthenosphere) มีความลึก กิโลเมตร เป็นชั้นที่มีแมกมา ซึ่งเป็นหินหนืดหรือหินหลอมละลายร้อนจัดประกอบด้วยธาตุซิลิกอน เหล็ก และอลูมิเนียม หมุนวนอยู่ภายในโลกอย่างช้าๆ 3. ชั้นเนื้อโลกชั้นล่างสุด อยู่ที่ความลึก 35022,900 กิโลเมตร เป็นชั้นที่เป็นของแข็งร้อนแต่แน่นและหนืดกว่าตอนบน มีอุณหภูมิสูงประมาณ 2,25024,500 องศาเซลเซียส

6 ชั้นแก่นโลก (core) คือ ส่วนชั้นในสุดของเปลือกโลก ชั้นนี้หนาประมาณ 2,900 กิโลเมตรประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิเกิลเป็นส่วนใหญ่ มีความหนาแน่นมาก มีทั้งส่วนที่เป็นของแข็งและของเหลว (หินหนืด) แก่นโลกแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ดังนี้ 1. แก่นโลกชั้นนอก (Outer Core) อยู่ที่ความลึก 2,90025,100 กิโลเมตร เชื่อว่าประกอบด้วยสารเหลวร้อนของโลหะเหล็กและนิกเกิลเป็นส่วนใหญ่ มีความร้อนสูงมาก 2. แก่นโลกชั้นใน (Inner Core) อยู่ที่ความลึก 5,10026,370 กิโลเมตร มีส่วนประกอบเหมือนแก่นโลกชั้นนอก แต่อยู่ในสภาพแข็ง เนื่องจากมีความดันและอุณหภูมิสูงมาก อาจสูงถึง 6,000 องศาเซลเซียส

7 โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก
ตารางแสดง โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ชั้นโครงสร้าง ส่วนประกอบทางเคมี สถานะ 1. อุทกภาค (Hydrosphers) - เปลือกโลกภาคพื้นทวีป (ไซอัล) - เปลือกโลกใต้มหาสมุทร (ไซมา) น้ำเค็ม น้ำจืด หิมะ  และน้ำแข็ง ซิลิกอน และอลูมิเนียม (กลุ่มหินสีจาง) ซิลิกอน และแมกนีเซียม (กลุ่มหินสีเข้ม) ของเหลว (บางส่วนเป็นของแข็ง) 2. ธรณีภาค (Lithosphere)    -  เปลือกโลกรวมกับเนื้อโลก ส่วนบนสุด  แร่ซิลิเกตทั่วไป   หินบะซอลต์                     ของแข็ง 3.ฐานธรณีภาค (Asthenosphere)     - เนื้อโลก (mantle) เหล็ก ซิลิกอน และอลูมิเนียม ฐานธรณีภาคตอนบนเป็นของเหลวตอนล่างของแข็ง 4. แก่นโลก (core) โลหะผสมเหล็ก - นิกเกิล แก่นโลกชั้นนอกเป็นของเหลว แก่นโลกชั้นในเป็นของแข็ง

8 ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
วีดีโอเพิ่มเติม ความรู้เพิ่มเติม สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม ครูติ๊ก


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของหินโดยประมาณ พบเป็น โดยรวมหินแปรไว้ในหินต้นกำเนิดเหล่านี้แล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google