งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

43 แฟ้ม HDC Datacenter ข้อมูลและรายงาน EPI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "43 แฟ้ม HDC Datacenter ข้อมูลและรายงาน EPI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 43 แฟ้ม HDC Datacenter ข้อมูลและรายงาน EPI

2 1. JHCIS,HOSXP,Other.. (43 แฟ้ม)
Flow 1. JHCIS,HOSXP,Other.. (43 แฟ้ม) 2. HDC (43 แฟ้ม จังหวัด) 3. ประมวลผล 3. รายงาน

3 ประมวลผล หลังวันที่ส่ง
Flow ประมวลผล หลังวันที่ส่ง ภายใน 1 วัน ไม่เกินวันที่ 20 ของเดือนถัดไป Report

4 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง 1. Person 2. Epi 3. Service 3. diagnosis_opd

5 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง Person Service Epi Diagnosis_opd Date_Serv
Birth (ค.ศ.) Typearea = (1,3) Discharge = 9 Service Date_Serv (วันที่รับบริการ) Epi Vaccinetype (รหัสวัคซีน มาตรฐาน สนย.) Date_serv (วันที่รับบริการ) Diagnosis_opd Diagcode (รหัส ICD_10_TM)

6

7

8 รายงานแยกราย วัคซีน Sub Title 1.ONE 2.TWO

9 รายงานแยกราย ไตรมาส Sub Title 1.ONE 2.TWO

10 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt 43 แฟ้ม HDC Datacenter ข้อมูลและรายงาน EPI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google