งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายอำเภอ (เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) เกณฑ์>90%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายอำเภอ (เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) เกณฑ์>90%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายอำเภอ (เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) เกณฑ์>90%

3 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายโรงพยาบาล(เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) เกณฑ์>90%

4 ปริมาณการนำเข้า

5 ร้อยละ การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ.ขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 56 –มี.ค. 57) Hosxp อื่น ๆ เฉลี่ย Hosxp = 73% , อื่น ๆ = 66%

6 เปรียบเทียบ ร้อยละการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ
เปรียบเทียบ ร้อยละการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 และ ปีงบประมาณ 2557 เฉลี่ย ปี 2556= 67 % เฉลี่ย ปี 2557= 62 %

7 ตรวจสอบการนำเข้าได้ที่
(เว็บไซด์ สสจ.) 21 แฟ้ม 43 แฟ้ม

8 ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ
(เว็บไซด์ สสจ.)

9 สามารถตรวจสอบผลงานแยกราย CUP / หน่วยบริการ


ดาวน์โหลด ppt ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายอำเภอ (เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) เกณฑ์>90%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google