งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้งค่าวัคซีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้งค่าวัคซีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งค่าวัคซีน

2

3 ตารางที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน
1. vaccine_combination 2. person_vaccine 3. wbc_vaccine 4. baby_items 5. epi_vaccine 6. student_vaccine 7. women_vaccine 8. anc_service 9. provis_vcctype

4 1. vaccine_combination เกี่ยวกับการกำหนดค่าของวัคซีนโดยเฉพาะตัววัคซีนรวม กำหนดค่าใน vaccine_combination เมื่อมีการลงฉีดวัคซีน DTPHB จะมีวันที่ไปแสดงในช่องของวัคซีน DTP และ HB การกำหนดวัคซีนรวม DTPHB - DTPHB1 = DTP1, HBV2 - DTPHB2 = DTP2, HBV3 - DTPHB3 = DTP3, HBV4

5 2. person_vaccine เป็นตารางข้อมูลวัคซีน และรหัสต่างๆที่ต้องกำหนดให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ สนย.หรือ สปสช. ที่มีการชี้แจงเรื่องการกำหนดค่ามาตรฐานเกี่ยวกับวัคซีนในชุดข้อมูล 18 แฟ้ม หรืออ้างอิงได้จาก

6 3. wbc_vaccine เกี่ยวข้องโดยตรงกับบัญชี 3 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-1 ปี ซึ่งจะใช้อ้างอิงกับตาราง person_vaccine และ vaccine_combination คือ BCG,HB,DTP,OPV,Measle/MMR, และ DTPHB

7 4. baby_items เป็นตารางวัคซีนสำหรับการลงบันทึกข้อมูลกรณีที่มารับบริการโดยผ่านโมดูลของ OPD หรือ ER โดยเฉพาะ กับกลุ่มประชาชนทั่วไป เช่นการฉีดวัคซีน TT ,วัคซีน FLU และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

8 5. epi_vaccine เป็นตารางที่เกี่ยวข้องกับ person_vaccine และใช้ในบัญชี 4 ซึ่งมีรายการวัคซีนที่ใช้ฉีดในเด็ก 1-5 ปี โดยมีรายการวัคซีน คือ JE,DTP,OPV

9 6. student_vaccine เป็นตารางวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี 5 กลุ่มเด็กนักเรียน ซึ่งมีรายการวัคซีนพื้นฐานประกอบด้วย BCGs, dT,MMR, OPVs

10 7. women_vaccine และ 8. anc_service
ทั้ง 2 ตารางมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันบาดทะยักในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ในตาราง women_vaccine และ anc_service จะมีข้อมูลวัคซีนเพียงแค่ TT และ dTANC

11 9. provis_vcctype ตาราง provis_vcctype เป็นตารางสำหรับกำหนดค่าส่งออก 21 แฟ้ม

12 การบันทึกข้อมูลวัคซีน

13

14


ดาวน์โหลด ppt การตั้งค่าวัคซีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google