งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรม AntHOS โดยธวัชชัย เข็มอุทา 2/12/2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรม AntHOS โดยธวัชชัย เข็มอุทา 2/12/2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรม AntHOS โดยธวัชชัย เข็มอุทา 2/12/2556

2 ** ผู้ใช้ต้องการอะไรจะพัฒนาให้มีใน AntHOS **
ความเป็นมา เริ่มพัฒนาปี 2554 เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ใช้คู่กับโปรแกรมให้บริการสุขภาพรายบุคคลใน รพ.สต. (HOSxP_PCU)และโรงพยาบาล(HOSxP) โดยจะให้มีโปรแกรมใช้ในสถานบริการสาธารณสุขไม่เกิน 2 โปรแกรม โดยพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก และใช้จัดการฐานข้อมูลจาก Datacenter ทั้งระดับจังหวัด /ระดับอำเภอ ระบบ Back Office สำหรับโรงพยาบาล ** ผู้ใช้ต้องการอะไรจะพัฒนาให้มีใน AntHOS **

3 วัตถุประสงค์ AntHOS กับ Datacenter ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อเป็นโปรแกรมที่ใช้งานใน รพ.สต./รพ. ร่วมกับโปรแกรมหลัก 2. เพื่อจัดการฐานข้อมูล Datacenter ทั้งระดับตำอำเภอและจังหวัด 3. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง รพ.สต./รพ. กับ Datacenter ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อพัฒนาระบบ Back Office

4 ความต้องการของระบบ Client Hardware - CPU 1.4 GHz ขึ้นไป
AntHOS ความต้องการของระบบ Client Hardware - CPU 1.4 GHz ขึ้นไป - RAM 1 Gb ขึ้นไป - HDD 40 Gb ขึ้นไป Software - Windows Xp ขึ้นไป - MySQL 5.x (hosxp/jhcis/provis/hdc)

5 ความต้องการของระบบ Server (กรณีที่ใช้ระบบงาน Online) Hardware
AntHOS ความต้องการของระบบ Server (กรณีที่ใช้ระบบงาน Online) Hardware - CPU Xeon 2.0 GHz ขึ้นไป - RAM 4 Gb ขึ้นไป - HDD 140 Gb ขึ้นไป Software - Linux หรือ Windows 2003 - MySQL 5.x

6 AntHOS จุดเด่นของโปรแกรม สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่ใช้ฐานข้อมูล MySQL ได้ เช่น HOSxP/HOSxp_PCU/JHCIS/Datacenter Saraburi/Provis datacenter/HDC Datacenter/BMS Datacenter ฯลฯ MySQL

7 AntHOS การติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งโดยไฟล์ AntHOS_setup

8 AntHOS การติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งโดยไฟล์ AntHOS_setup

9 การปรับปรุงเวอร์ชั่น
AntHOS การปรับปรุงเวอร์ชั่น ติดตั้งโดยไฟล์ AntHOS_Upgrade

10 การปรับปรุงเวอร์ชั่น
AntHOS การปรับปรุงเวอร์ชั่น ติดตั้งโดยไฟล์ AntHOS_Upgrade

11 การปรับปรุงเวอร์ชั่นแบบ Online
AntHOS การปรับปรุงเวอร์ชั่นแบบ Online เมนู บำรุงรักษาระบบ > Tools >Check new version

12 การปรับปรุงเวอร์ชั่นแบบ Online
AntHOS การปรับปรุงเวอร์ชั่นแบบ Online ตรวจสอบ New version > Download ยืนยันการติดตั้ง

13 การเข้าใช้งานโปรแกรม
AntHOS การเข้าใช้งานโปรแกรม ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

14 การเข้าใช้งานโปรแกรม
AntHOS การเข้าใช้งานโปรแกรม ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

15 การเข้าใช้งานโปรแกรม
AntHOS การเข้าใช้งานโปรแกรม Login ด้วย User Name และ Password ของ AntHOS/HOSxP/JHCIS

16 ระบบงานที่มีในโปรแกรม
AntHOS ระบบงานที่มีในโปรแกรม

17 ระบบงานผู้พิการ AntHOS
ทะเบียนข้อมูลผู้พิการจากฐานข้อมูล HOSxP/HOSxP_PCU

18 ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกึ่งเฉียบพลัน
AntHOS ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกึ่งเฉียบพลัน ขึ้นที่เบียนที่ รพ.ศ/รพท. => รพช./รพ.สต. ติดตามเยี่ยมดูแล Case

19 ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกึ่งเฉียบพลัน
AntHOS ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกึ่งเฉียบพลัน

20 ระบบบันทึกข้อมูลการออกเยี่ยมบ้าน
AntHOS ระบบบันทึกข้อมูลการออกเยี่ยมบ้าน ใช้ร่วมกับฐานข้อมูล HOSxP/HOSxP_PCU

21 ระบบบันทึกพิกัดบ้าน(HOSxP/JHCIS)
AntHOS ระบบบันทึกพิกัดบ้าน(HOSxP/JHCIS) บันทึกให้เสร็จในหน้าจอเดียวทุกหมู่บ้าน

22 AntHOS ระบบรายงาน ใช้ร่วมกับโปรแกรมทุกโปรแกรมเช่น HOSxP/JHCIS/Datacenter/HDC/Provis

23 AntHOS ระบบรายงาน

24 AntHOS ระบบออกแบบรายงาน ออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์มรายงานตามที่ต้องการได้

25 AntHOS ระบบ AntHOS Privot กรองข้อมูลและเลือกดูตามมุมมองที่ต้องการ

26 ระบบดาวน์โหลดและอัพโหลดรายงาน Datacenter
AntHOS ระบบดาวน์โหลดและอัพโหลดรายงาน Datacenter

27 ระบบตรวจสอบการขึ้นทะเบียน NCD
AntHOS ระบบตรวจสอบการขึ้นทะเบียน NCD

28 ระบบสรุปรายงานค่าใช้จ่าย
AntHOS ระบบสรุปรายงานค่าใช้จ่าย แบ่งปันรายงานผ่าน Datacenter

29 ระบบส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม (HOSxP/Datacenter)
AntHOS ระบบส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม (HOSxP/Datacenter) ส่งออกข้อมูลจาก HOSxP/Datacenter

30 ระบบ Base DataSynchronize
AntHOS ระบบ Base DataSynchronize

31 ระบบคลังสินค้า (ร่วมกับ HOSxP_PCU)
AntHOS ระบบคลังสินค้า (ร่วมกับ HOSxP_PCU)

32 AntHOS ระบบงานบุคคลากร

33 AntHOS ระบบงานพัสดุ

34 AntHOS ระบบการเงิน

35 ระบบการเงิน พิมพ์เช็ค
AntHOS ระบบการเงิน พิมพ์เช็ค

36 AntHOS ระบบส่งเบิก สกส.

37 ระบบส่งเบิกประกันสังคม
AntHOS ระบบส่งเบิกประกันสังคม

38 AntHOS ระบบ Refer Online

39 ระบบงาน Online และงาน Back Office ใช้งานร่วมกับระบบ Datacenter
AntHOS ระบบงาน Online และงาน Back Office ใช้งานร่วมกับระบบ Datacenter

40 การเชื่อมต่อข้อมูลกับ Datacenter
AntHOS การเชื่อมต่อข้อมูลกับ Datacenter บำรุงรักษาระบบ > Options > ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Datacenter

41 การเชื่อมต่อข้อมูลกับ Datacenter
AntHOS การเชื่อมต่อข้อมูลกับ Datacenter บำรุงรักษาระบบ > Options > ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Datacenter


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรม AntHOS โดยธวัชชัย เข็มอุทา 2/12/2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google