งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AIR SUSPENSION SYSTEM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AIR SUSPENSION SYSTEM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AIR SUSPENSION SYSTEM

2 AIR SUSPENSION SYSTEM Leveling valve Leveling valve Water trap
Air compressor Check valve Pressure regulator valve Suspension reserve tank Leveling valve Rear surge tank Front surge tank Main

3 AIR SUSPENSION SYSTEM สปริงถุงลม (AIR SPRING) หรือ ถุงลม (AIR BAGS)
ข้อดี 1. ความสูงของรถได้ระดับคงที่ 2. ความนิ่มนวลในการขับขี่สูง แม้จะมีน้ำหนักบรรทุกอย่างไรก็ตาม ข้อเสีย : โครงสร้างของระบบช่วงล่างยุ่งยาก Main slide

4 AIR SUSPENSION SYSTEM AIR SPRING Front Stopper Plate Protector Clamp
Guard ring Diaphragm Piston cap Orifice plate Piston Front Main slide

5 AIR SUSPENSION SYSTEM AIR SPRING Rear Plate Protector Clamp Guard ring
Diaphragm Piston cap Orifice plate Piston Rear Main slide

6 AIR SUSPENSION SYSTEM วาล์วปรับระดับหรือปรับความสูง (LEVELING VALVE)
วาล์วปรับระดับหรือปรับความสูงเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมให้ความสูงของรถคงที่ ไม่ว่าน้ำหนักบรรทุกจะมากหรือน้อยเพียงใด มันเป็นวาล์วเปิดลมโดยอัตโนมัติให้ลมที่มีแรงดันจากปั๊มลมเข้าไปยังถุงลม เพื่อปรับระดับความสูง และจะปิดเมื่อระดับความสูงได้ที่ วาล์วปรับระดับ หรือปรับความสูง (LEVELING VALVE) นี้จะไม่มีผลเมื่อรถวิ่งผ่านถนนที่ขรุขระ Main slide

7 AIR SUSPENSION SYSTEM To air spring From air tank Exhaust Main slide

8 AIR SUSPENSION SYSTEM Diaphragm assembly To air spring From air tank
Rocker body Valve seal Check valve seat spring Main slide

9 AIR SUSPENSION SYSTEM From air spring Exhaust Discharge valve
Main slide

10 SPECIAL SUSPENSION Frame Exhaust Leveling valve Linkage Air suspension
Axle Inlet Exhaust Air suspension Main slide

11 SPECIAL SUSPENSION Frame Exhaust Leveling valve Linkage Air suspension
Axle Inlet Exhaust Main slide

12 SPECIAL SUSPENSION Frame Exhaust Leveling valve Linkage Air suspension
Axle Inlet Exhaust Main slide

13 AIR SUSPENSION SYSTEM ระบบรองรับน้ำหนักแบบสปริงลมหรือถุงลม ประกอบด้วย ถุงลม 2 ตัว ติดตั้งไว้ที่คานหน้าในตำแหน่งเดียวกับที่ติดตั้งแหนบแผ่น, เรเดียซ ร็อด (RADIUS ROD) 3 ตัว ซึ่ง 2 ตัวติดตั้งที่ด้านล่างของคานหน้า และ 1 ตัวติดตั้งที่ด้านบนในตำแหน่งกลางคานหน้า นอกจากนี้ยังมี แลท-เออะแร็ล ร็อด (LAT-ERAL ROD), เหล็กกันโคลง (STABILIZER), โช้กอับ (SHOCK ABSORBER) 2 ตัวพร้อมวาล์วปรับระดับหรือปรับความสูง (LEVELING VALVE) Main slide

14 AIR SUSPENSION SYSTEM คุณสมบัติของสปริงลม (ถุงลม) ก็เหมือนกันกับสปริงขดคือไม่สามารถรับแรงดันทางด้านข้างหรือรับปฏิกิริยาจากแรงขับได้ ดังนั้น เรเดียซ ร็อด (RADIUS ROD) และ แลท-เออะแร็ล ร็อด (LAT-ERAL ROD), ได้ถูกนำมาติดตั้ง ที่ปลายของร็อด แต่ละตัวจะมีบุ๊ชยางและปลอกไนล่อน เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน และแรง ดันที่จะส่งไปยังโครงรถ Main slide

15 AIR SUSPENSION SYSTEM Main slide

16 AIR SUSPENSION SYSTEM Main slide

17 AIR SUSPENSION SYSTEM Main slide


ดาวน์โหลด ppt AIR SUSPENSION SYSTEM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google