งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Combined Cycle Power Plant

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Combined Cycle Power Plant"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Combined Cycle Power Plant
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

2 Combined Cycle Power Plant
Steam Turbine Power Plant Gas Turbine Power Plant

3 Combined Cycle Power Plant

4 Combined Cycle Power Plant

5 Combined Cycle Power Plant

6 Combined Cycle Power Plant

7 Combined Cycle Power Plant
Gas Turbine Air Compressor Combustion Chamber

8 เครื่องอัดอากาศจะอัดอากาศที่ถูกกรองด้วยเครื่องกรองอากาศ ทำให้อากาศมีความดันสูง
อากาศถูกส่งไปยังห้องเผาไหม้รวมกับเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดโดยหัวฉีด หัวเทียนจุดระเบิด กลายเป็นก๊าซร้อนที่มีการขยายตัวสูง ก๊าซร้อนที่มีการขายตัวสูงถูกส่งออกไปขับ Gas Turbine  การเริ่มเดินเครื่อง โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนเครื่องกังหันก๊าซเพื่อให้เครื่องสามารถเดินเครื่องได้ก่อน มอเตอร์จะถูกปลดมอเตอร์ออกระบบ โดยทำการปลดคลัตช์ที่เชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์กับเครื่องกังหันก๊าซออก

9

10 Combined Cycle Power Plant
Steam Turbine Heat Recovery Steam Generator - Super heater - Evaporator - Economizer

11 Combined Cycle Power Plant

12 Combined Cycle Power Plant

13 Heat Recovery steam Generator
- Super heater - Evaporator - Economizer

14 การทำงานเครื่องกังหันก๊าซ 2 ชุด

15 การทำงานเครื่องกังหันก๊าซ 2 ชุด
เดินเครื่อง Gas Turbine เครื่องใดเครื่องหนึ่ง หรือเดินเครื่องพร้อมกัน 2 ชุด เครื่องอัดอากาศดูดอากาศเข้าไปทำการอัด ทำให้ได้อากาศที่มีความดันสูง อากาศถูกส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้ อากาศผสมกับเชื้อเพลิงและถูกจุดระเบิด เกิดการลุกไหม้ทำให้ได้ความร้อนและความดันสูงไปขับ Gas Turbine

16 การทำงานเครื่องกังหันก๊าซ 2 ชุด
เดินเครื่อง Steam Turbine ปั้มดูดน้ำจากถังเก็บผ่านทางปั้มความดันสูงและความดันต่ำ นำน้ำมาเก็บไว้ที่ Drum ความดันสูง และ Drum ความดันต่ำ Damper ปั้มน้ำหมุนเวียนและปั้มน้ำระบายความร้อนทำงานร่วมกัน Damper เปิดนำก๊าซความร้อนไปขับ Steam Turbine ปั้มน้ำหมุนเวียนปั้มน้ำจาก Drum ส่งไปตามท่อน้ำใน HRSG น้ำจะรับความร้อนจากไอเสียจาก Gas Turbine น้ำจะเดือดกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้น สู่ด้านบนของ Drum

17 การทำงานเครื่องกังหันก๊าซ 2 ชุด
เดินเครื่อง Steam Turbine ปั้มระบายความร้อนปั้มน้ำเย็นจากถังพักน้ำส่งเข้ามายัง Condenser เพื่อทำให้ไอน้ำส่วนที่ขับ Steam Turbine ผ่านออกมากลั่นตัวเป็นน้ำที่ยังคงมีความร้อนอยู่ไปที่ถังพักน้ำร้อน ปั้มน้ำเครื่องควบแน่น ทำหน้าที่กำจัดอากาศออกป้องกันไม่ให้เกิดสนิมภายในถัง แล้วนำไปเก็บไว้ที่ถังพักน้ำป้อน

18 การทำงานเครื่องกังหันก๊าซ 1 ชุด

19 การทำงานเครื่องกังหันก๊าซ 1 ชุด
เดินเครื่อง Gas Turbine เครื่องอัดอากาศดูดอากาศเข้าไปทำการอัด ทำให้ได้อากาศที่มีความดันสูง 8-10 เท่า อากาศถูกส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้ อากาศผสมกับเชื้อเพลิงและถูกจุดระเบิด เกิดการลุกไหม้ทำให้เกิดการขยายตัวของก๊าซร้อนมีความดันสูงส่งไปขับ Gas Turbine

20 การทำงานเครื่องกังหันก๊าซ 1 ชุด
เดินเครื่อง Steam Turbine ปั้มดูดน้ำจากถังเก็บผ่านทาง HRSG น้ำจะรับความร้อนจากไอเสียของ Gas Turbine น้ำจะเดือดกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้น สู่ด้านบนของ Drum น้ำที่ถูกต้มจะกลายไปเป็นไอความดันสูงไปขับ Steam Turbine ไอน้ำที่ขับ Turbine แล้วส่วนที่มีความดันสูงจะไหลผ่านวาล์วความดันได้ไอน้ำส่วนนี้จะขับดัน Turbine อีกครั้งหนึ่ง ไอน้ำส่วนที่มีความดันลดลงจะถูกส่งไปยัง condenser ไอน้ำถูกควบแน่นเป็นน้ำ ปั้มทำการปั้มน้ำจาก Condenser ส่งไปยังถังพักน้ำ เพื่อส่งไปยัง HRSG

21 ข้อดี-ข้อเสียของ Combine Cycle power plant
ประหยัดค่าเชื้อเพลิงในหน่วย Steam Turbine Power plant ระยะเวลาในก่อสร้างน้อย มีความเหมาะสมในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า และเสริมความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้า สามารถออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงได้ทั้ง Neutral Gas และ Furnace oil Efficiency ของ Combine Cycle Power Plant สูงถึง 50 % เมื่อเทียบกับ Thermal Power Plant ซึ่งมีค่าเพียง 40 % ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ( Steam Turbine ไม่ใช้เชื้อเพลิง)

22 ข้อดี-ข้อเสียของ Combine Cycle power plant
ถ้าใช้ Diesel เป็นเชื้อเพลิง ทำให้สูญเสียเงินตราในการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ถ้าใช้ Neutral Gas เป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าบางแห่งมีสัญญาซื้อขาย Neutral Gas กับบริษัทต่างประเทศ ทำให้เงินรั่วไหลออกนอกประเทศ


ดาวน์โหลด ppt Combined Cycle Power Plant

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google