งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CONTROL VALVE LEAKAGE TEST INSPECTION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CONTROL VALVE LEAKAGE TEST INSPECTION"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CONTROL VALVE LEAKAGE TEST INSPECTION
PSC KNOWLEDGE SHARING

2 CONTROL VALVE LEAKAGE TEST
OVERVIEW TYPE 2 TYPE A TYPE B TYPE B1 TYPE C CONTROL VALVE LEAKAGE TEST Test Procedure CLASS I CLASS II CLASS III Leakage Class CLASS IV CLASS V CLASS VI WATER TYPE 1 AIR Test Installation TYPE 3

3 DEFINATION RATED VALVE CAPACITY: ค่า flow rated ณ ค่า rated CV หรือ ค่า flow rated ณ ตำแหน่งที่วาล์วเปิด 100% เราสามารถหาค่า Rated Valve Capacity ได้จากสูตรคำนวน Cv ของวาล์ว โดยการใส่ค่า Rated Cv ของวาล์วลงในสมการ

4 CONTROL VALVE LEAKAGE CLASS
PSC KNOWLEDGE SHARING

5 CONTROL VALVE LEAKAGE CLASS
CLASS I CLASS II CLASS III CLASS IV CLASS V CLASS VI Control valve สามารถแบ่งระดับ Leak Class ออกได้เป็น 6 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีค่าอัตราการรั่วไหลที่ยอมรับได้แตกต่างกันออกไป Class II มีระดับค่าอัตราการการรั่วไหลที่ยอมรับได้มากที่สุด (ยอมให้รั่วได้มากสุด) Class VI มีระดับค่าอัตราการการรั่วไหลที่ยอมรับได้น้อยที่สุด (ยอมให้รั่วได้น้อยสุด) (ส่วน Class I นั้น เป็นระดับการรั่วไหลที่ยอมรับได้ของวาล์วที่การดัดแปลง modify ดังนั้นจึงไม่มีการกำหนดค่าการรั่วไหลที่ยอมรับได้ไว้ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ)

6 CONTROL VALVE LEAKAGE TEST
LEAK CLASS LEAK RATE CLASS I ขึ้นอยู่กับการตกลง CLASS II 0.5% of Rated Valve Capacity CLASS III 0.1% of Rated Valve Capacity CLASS IV 0.01% of Rated Valve Capacity CLASS V (WATER) 5x10-4 (m3/s) [seat dia (inch) / ∆P (bar)] CLASS V (AIR) 11.1x10-6 (m3/h) seat diameter (mm) CLASS VI Refer Table 1

7 LEAKAGE TEST INSTALLATION
PSC KNOWLEDGE SHARING

8 แบบที่ 1 LEAKAGE TEST INSTALLATION
Supply Pressure CLOSE TESTED BY WATER การติดตั้งเพื่อการทดสอบการรั่วไหลวาล์วจะอยู่ในตำแหน่งปิด การติดตั้งเพื่อการทดสอบลักษณะ จะมีการปิด Blind Flange และจ่าย Pressure ผ่านรูด้านขาเข้า และปล่อยด้านขาออกออกสู่ ATM การติดตั้งลักษณะนี้จะใช้การดูค่าอัตราการรั่วของวาล์ว จากจำนวนหยดน้ำ PG สำหรับน้ำ 1 ml = 16 drop

9 LEAKAGE TEST INSTALLATION
แบบที่ 2 Supply Pressure CLOSE ATM Flange TESTED BY “AIR” การติดตั้งเพื่อการทดสอบการรั่วไหลวาล์วจะอยู่ในตำแหน่งปิด โดยการติดตั้งเพื่อการทดสอบในลักษณะนี้จะปิด Blind Flange หน้า-หลัง โดนจะมีการจ่าย Pressure ผ่านรูด้านขาเข้า และมีการต่อรูด้านขาออกเข้า Flow Meter การติดตั้งลักษณะนี้จะดูค่าอัตราการรั่ว ไหลจากค่าอัตราการไหลที่แสดงบน Flow Meter PG

10 แบบที่ 3 LEAKAGE TEST INSTALLATION
TESTED BY “AIR” Supply Pressure CLOSE Flange Bubble Tube 6mm 3-6 mm การติดตั้งเพื่อการทดสอบ ลักษณะนี้จะมีการปิด Blind Flange หน้า-หลัง โดนจะมีการจ่าย Pressure ผ่านรูด้านขาเข้า และมีการต่อรูด้านขาออกด้วยท่อที่ถูกจุ่มลงใต้ระดับน้ำที่ความลึก 3-6 ม.ม. การติดตั้งลักษณะนี้จะใช้การดูค่าอัตราการรั่วของวาล์ว จากจำนวนฟองอากาศ PG สำหรับอากาศ หรือ N2 1ml/min = 6 bubble/min

11 LEAKAGE TEST PROCEDURE
PSC KNOWLEDGE SHARING

12 TEST LEAK PROCEDURE TYPE A TYPE B TYPE B1 TYPE C CLASS II
CLASS V WATER CLASS V AIR CLASS VI CLASS III CLASS IV

13 TEST LEAKAGE PROCEDURE: TYPE A
แบบที่ 1 แบบที่ 2 Installation แบบที่ 3 Water Test Media Air/N2 Supply Pressure 3-4 Bar Select Which Less TYPE A ±5% max ∆P PG or FG Accuracy ±10%

14 TEST LEAKAGE PROCEDURE: TYPE B
แบบที่ 1 Installation Water Test Media TYPE B Supply Pressure Max operate press ≥ Ptest ≥ ±5% Max press drop

15 TEST LEAKAGE PROCEDURE: TYPE B1
แบบที่ 2 แบบที่ 3 Installation Air / N2 Test Media Supply Pressure 3.5 Barg TYPE B1 PG or FG Accuracy ±10%

16 TEST LEAKAGE PROCEDURE: TYPE C
Test Media Air/N2 Supply Pressure 3.5 Bar max ∆P Select Which Less TYPE C Installation แบบที่ 3

17 TEST LEAK PROCEDURE Procedure Valve Class Installation Test Media
Supply Pressure Type 1 Type2 Type3 Water Air/N2 A Class II ค่าใดที่น้อยกว่า ระหว่าง 3-4 bar หรือ ±5% maximum operate diff pressure ที่ตกคร่อมวาล์ว Class III Class VI B Class V ค่าใดที่มากกว่า ±5% of max pressure drop แต่ไม่เกิน maximum operate pressure B1 3.5 Barg C ค่าใดที่น้อยกว่า ระหว่าง 3.5 bar หรือ maximum rated diff pressure ที่ตกคร่อมวาล์ว

18 CONTROL VALVE LEAKAGE TEST
CLASS I ขึ้นอยู่กับการตกลง WATER AIR No Test Required CLASS II 0.5% of Rated Valve Capacity TYPE A CLASS III 0.1% of Rated Valve Capacity CLASS IV 0.01% of Rated Valve Capacity LEAK CLASS LEAK RATE TEST PROCEDURE TEST MEDIUM

19 CONTROL VALVE LEAKAGE TEST
LEAK CLASS LEAK RATE TEST PROCEDURE TEST MEDIUM CLASS V 5x10-4 (m3/s) [seat dia (inch) / ∆P (bar)] TYPE B WATER CLASS V 11.1x10-6 (m3/h) seat diameter (mm) TYPE B1 AIR CLASS VI Refer Table 1 TYPE C AIR

20 APPENDIX PSC KNOWLEDGE SHARING

21 LEAKAGE RATE OF CLASS VI
TABLE 2: Acceptable Leakage Rate of Control Valve Class VI


ดาวน์โหลด ppt CONTROL VALVE LEAKAGE TEST INSPECTION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google