งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IDEAL TRANSFORMERS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IDEAL TRANSFORMERS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IDEAL TRANSFORMERS

2 เมื่อไม่มีการสูญเสีย magnetic flux ระหว่างขดลวดทั้งสอง และ
ค่า inductance ของขดที่ 1 และขดที่ 2 มีค่ามากๆ ขดลวดสองขดนี้ทำหน้าที่เป็น Ideal Transformer เรามักจะแสดงเส้นสองเส้นระหว่างขดลวด เพื่อแสดงว่ามีแกนเหล็ก I1 I2 + f N1 : N2 V1 V2 n = N2 / N1

3 การกำหนดจุด (dot) มีข้อกำหนดว่า แรงดันทั้งสองข้างจะต้องมีขั้วเหมือนกันที่ขั้วที่แสดงจุดไว้ แล้วจะได้ว่า n = V2 / V1 ในทางตรงกันข้ามถ้า แรงดันทั้งสองข้างมีขั้วตรงกันข้ามที่ขั้วที่แสดงจุดไว้ แล้วจะได้ว่า n = -V2 / V1 สำหรับทิศทางของกระแส จะต้องวิ่งออกจากขั้วที่แสดงจุดด้านหนึ่งและวิ่งเข้าขั้วที่แสดงจุดอีกด้านหนึ่ง แล้วจะได้ว่า n = I1 / I2 ในทางตรงกันข้ามถ้า กระแสวิ่งเข้าหรือวิ่งออกจากขั้วที่แสดงจุดเหมือนกันทั้งสองข้าง จะได้ว่า n = -I1 / I2


ดาวน์โหลด ppt IDEAL TRANSFORMERS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google