งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมราวผ่อนแรง PARKKRED HOSPITAL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมราวผ่อนแรง PARKKRED HOSPITAL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมราวผ่อนแรง PARKKRED HOSPITAL

2 ที่มาและปัญหา จากการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน
supply จากการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน หน่วยจ่ายกลางมีสิ่งคุกคามทางด้านการยศาสตร์ ในระดับความเสี่ยงสูง

3 ที่มาและปัญหา จากการทำงานต้องออกแรงยกม้วนซองซีล
supply จากการทำงานต้องออกแรงยกม้วนซองซีล ที่มีน้ำหนักมาก 2-4 กิโลกรัม เพื่อนำมาบรรจุก๊อส สำลี วัสดุการแพทย์ที่จะนำไปทำปราศจากเชื้อทุกวัน

4 นวัตกรรมราวผ่อนแรง หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลปากเกร็ด
นวัตกรรมราวผ่อนแรง หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลปากเกร็ด วัตถุประสงค์ สะดวก ลดระยะเวลา ในการทำงาน ลดความเสี่ยง จากการบาดเจ็บ ในการทำงาน เป็นการแก้ปัญหา ด้านการยศาสตร์ เพื่อท่าทางการทำงาน ที่ถูกต้อง

5 นวัตกรรมราวผ่อนแรง หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลปากเกร็ด
นวัตกรรมราวผ่อนแรง หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลปากเกร็ด การใช้เครื่องช่วยผ่อนแรง ที่ไม่ทำให้มาตรฐานการทำงานลดลง เป็นการช่วยดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกัน/ควบคุม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ concepts

6 นวัตกรรมราวผ่อนแรง หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลปากเกร็ด
นวัตกรรมราวผ่อนแรง หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลปากเกร็ด นวัตกรรมราวผ่อนแรง ประยุกต์มาจากที่แขวนกระดาษทิชชู่ concepts

7 อุปกรณ์ ราวผ่อนแรง น๊อต สกรู ท่อนไม้กลม แผ่นเหล็กฉาก

8 วิธีการทำ นำเอาม้วนซองซีลแต่ละขนาดมาแขวนไว้บนราวแขวน
supply นำเอาม้วนซองซีลแต่ละขนาดมาแขวนไว้บนราวแขวน เพื่อสะดวกและปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งป้องกันการชำรุดเสียหายของซองจากการตกหล่น

9 วิธีการทำ เมื่อต้องการใช้ ดึงออกจากม้วนได้โดยง่ายและนำมาวัด
supply เมื่อต้องการใช้ ดึงออกจากม้วนได้โดยง่ายและนำมาวัด กับแผ่นวัดขนาดซอง ตัดซองตามขนาดที่ต้องการ

10 วิธีการทำ เมื่อต้องการใช้ ดึงออกจากม้วนได้โดยง่ายและนำมาวัด
supply เมื่อต้องการใช้ ดึงออกจากม้วนได้โดยง่ายและนำมาวัด กับแผ่นวัดขนาดซอง ตัดซองตามขนาดที่ต้องการ

11 การประเมินผล บุคลากรไม่มีการบาดเจ็บในการทำงาน
supply บุคลากรไม่มีการบาดเจ็บในการทำงาน 1 ระดับความพึงพอใจภายหลังการใช้ = 90% 2 ใส่รูปเจ้าหน้าที่ SUPPLY ยิ้มแย้ม

12 การห่วงใยสุขภาพบุคลากรก่อให้เกิดความสุขในการทำงาน
ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ความพึงพอใจ คุณภาพงาน

13 โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Thank you จากหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมราวผ่อนแรง PARKKRED HOSPITAL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google