งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกแก่เกษตรกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกแก่เกษตรกร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกแก่เกษตรกร
ประเมินทางกาย ประเมินทางจิต แบบสอบถาม แบบสอบถาม ปกติ เสี่ยง ปกติ เครียด เจาะเลือดเกษตรกร กลุ่มเสี่ยง -ให้คำปรึกษา เสี่ยง ไม่ปลอดภัย ปกติ/ ปลอดภัย -ให้คำแนะนำ -สมุนไพรล้างพิษ รุนแรงส่งต่อเพื่อรักษา

2 การใช้แบบสอบถาม

3

4

5

6

7

8

9

10 การเจาะเลือดตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยง จากพิษสารกำจัดศัตรูพืช
การตรวจวิเคราะห์ภาคสนาม การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผู้ดำเนินการ ผู้ดำเนินการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา สำนักโรคฯ เพียง 7 นาที ตรวจหาเอ็นไซม์คลอรีนเอสเตอเรส ด้วยกระดาษทดสอบพิเศษ ตรวจหาไดออร์กาโนคลอรีน องค์การเภสัชกรรม ผลิต&จำหน่าย ตรวจหาคลอรีนเอสเตอเรส

11 อุปกรณ์เจาะเลือดตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยง
ที่วางหลอด ไมโครทิวป์ เข็มเจาะ แอลกอฮอล์ สไลด์ หลอดกาแฟ ปากคีป ดินน้ำมัน สำลี กระดาษทดสอบ ลูกสูบยาง

12


ดาวน์โหลด ppt การจัดบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกแก่เกษตรกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google