งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมสาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมสาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมสาน
1 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมสาน Integrated Pest Management

2 2 ความหมาย การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมสาน คือ ระบบการจัดการศัตรูพืชที่รวมเอาเทคนิคในการป้องกันกำจัดศัตรู พืชตั้งแต่ 2 วิธี มาใช้ร่วมกัน โดย ระบบการจัดการจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงประชากรของศัตรูพืชกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม มาผสมผสานเพื่อลดระดับปริมาณศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ(FAO, 1968)

3 ประโยชน์ของการกำจัดศัตรูพืชแบบบูรณาการ
3 ประโยชน์ของการกำจัดศัตรูพืชแบบบูรณาการ 1. ลดต้นทุนการผลิต รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ลดมลภาวะและพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ อากาศ 2. ชะลอหรือไม่ก่อให้เกิดศัตรูพืชที่ต้านทานต่อสารเคมีทางการเกษตร 3. ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 4. ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชน้อยลง 5. ลดความรุนแรงของการระบาดศัตรูพืช


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมสาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google